07-07-2020

Update fiscale/financiële coronamaatregelen

NOW 2.0

Sinds afgelopen maandag (6 juli) is het mogelijk om de NOW 2.0 aan te vragen. Indien u gebruik hebt gemaakt van de NOW 1.0 is de periode waarover het omzetverlies wordt berekend vier maanden volgend op de door u gekozen driemaandsperiode bij de NOW 1.0.

Voor een nadere uiteenzetting van de NOW 2.0 verwijzen wij naar onze voorgaande nieuwsbrief van 12 juni.

Uitstel van betaling

Indien u drie maanden uitstel van betaling voor belastingen hebt aangevraagd kan het uitstel inmiddels zijn verlopen. De Belastingdienst heeft inmiddels brieven verzonden waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden u heeft. In principe zijn er twee mogelijkheden:

  • alsnog betalen van de uitgestelde belastingen;
  • aanvragen verlengd uitstel van betaling voor drie maanden.

Passende betalingsregeling

Opmerkelijk is dat in de brief van de Belastingdienst niets wordt gezegd over een “passende betalingsregeling”. Er is namelijk steeds door de overheid aangegeven dat een passende betalingsregeling wordt getroffen voor de uitgestelde betalingen van belastingen. Aangekondigd is dat deze regeling zeer waarschijnlijk op brancheniveau wordt getroffen en hier in “de zomer” meer bekend over wordt gemaakt.

Nu over de passende betalingsregeling nog verder niets bekend is gemaakt, adviseren wij, in het geval u geen drie maanden extra belastinguitstel aanvraagt, nog geen actie te ondernemen óf zelf met een voorstel te komen voor betaling van de uitgestelde belastingen.

Extra belastinguitstel

Het verkrijgen van drie maanden extra belastinguitstel (voor zowel openstaande als toekomstige belastingbetalingen) is gebonden aan voorwaarden.

  • Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
  • Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig.

Let op: De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Deze verklaring moet inhoudelijk onder meer de volgende elementen bevatten:

  • verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij “korte termijn” valt te denken aan de periode waarin de coronabeperkingen van het kabinet voor desbetreffende ondernemer gelden (bijvoorbeeld sluiting van de horeca, sportaccommodaties en het verbod op evenementen).
  • een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
  • In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere toelichting.

Het verkrijgen van verdere uitstel van betaling is blijkens de voorwaarden veel minder “vrijblijvend” dan het aanvragen van de eerste drie maanden uitstel van betaling. Indien u gebruik wenst te maken van verdere uitstel van betaling dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Binnen Afier kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Sinds 30 juni 2020 kunt u een tegemoetkoming krijgen voor extra kosten (maximaal € 50.000) die u hebt gemaakt in verband met corona. Dit geldt voor sectoren die het meest geraakt zijn door de overheidsmaatregelen rondom corona. De aanvraag dient uiterlijk op 30 oktober voor 17:00 uur gedaan te zijn.

De aanvraag verloopt via het RVO. De RVO heeft op haar website omschreven hoe de procedure verloopt en wie hiervoor in aanmerking komt.

In principe geldt de TVL voor dezelfde sectoren als waarvoor de TOGS (€ 4.000) gold. Aanvullend gelden diverse andere voorwaarden, waaronder:

  • uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies geleden door de coronacrisis (te vergelijken met de omzet over 1 juni tot en met 30 september 2019);
  • de vaste lasten bedragen minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.

De relevante link naar de website van de RVO is: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Wij begrijpen goed dat u nog vragen heeft over deze regeling. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief