Afier

Onze dienstverlening.

Structurele financiële sturing van uw organisatie zodat deze gezond blijft. Dat is onze kerntaak. Door elk kwartaal met u om tafel te gaan en u een schets van uw situatie te geven, is de kans dan ook groot dát uw bedrijf gezond blijft. Dat geeft zekerheid, rust en biedt kansen.
Daarnaast is het voor ons de kunst om u te laten zien waar u ons voor betaalt. Dat laten wij u dan ook zo concreet mogelijk zien. Liefst – waar mogelijk – op één A4-tje.

Hamid Roustaiy
Assistent-accountant

Concreet: onze dienstverlening

Uw financiële huishouding

 • Duidelijke, pragmatische managementinformatie
 • Verzorgen van uw (complete) financiële administratie
 • Samenstellen van jaarrekeningen, aangiften en advisering van ondernemers
 • Controle van jaarrekeningen
 • Boekenonderzoek bij overnames
 • Belastingadvies

Uw bedrijfseconomische & fiscale situatie geoptimaliseerd

 • DGA-advies (o.a. financiële en fiscale meerjarenplanning)
 • Fiscale (her)structurering van uw onderneming
 • Bedrijfseconomisch advies
 • Kostprijsanalyse
 • Begeleiden van financieringsaanvragen
 • Fusie-, overname- en herstructureringsadvies, begeleiden van verkoop, overdracht en reorganisatie

Afier heeft daarnaast een specialisatie op het gebied van onderwijsaccountancy (primair en voortgezet onderwijs) en ICT. Uitzonderlijk is onze kennis op het terrein van diverse ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning). Wij geven op dit terrein landelijke cursussen en seminars.
Meer over onze specialismen leest u hier.

Heldere offerte, goed contact

Discussies over facturen willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Wij zijn daarom vooraf zo helder mogelijk in wat voor u de kosten zijn en wat voor u de meerwaarde is. Alle werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren, leggen wij vast in een contract. Bij onveranderde omstandigheden weet u dus altijd waar u aan toe bent. Bijzondere opdrachten factureren wij apart, gespecificeerd en daarmee direct inzichtelijk. Bij voorkeur betaalt u in 12 termijnen.

Wij hebben vanaf dag één gezegd: ‘voor onze klanten moeten wij geen drempels opwerpen als zij met een vraag zitten’. Vandaar dat wij (onder normale omstandigheden) niets in rekening brengen voor korte telefoongesprekken. U kunt dus gerust bellen met uw vraag.

 • belastingadviseurs
 • accountants
 • controlling
 • bedrijfsadviseurs