Afier
Zoeken op:
Winstplafond voor vereniging is absolute grens
Bij de winstplafonds die voor verenigingen en stichtingen gelden om te profiteren van de vrijstelling van vennootschapsbelasting is sprake van absolute bedragen. De bedragen van deze plafonds hoeven in specifieke gevallen niet te worden herrekend, zo heeft Rechtbank Gelderland bepaald. Lees verder...
KvK schrapt telefoonnummers uit adressenbestand
De Kamer van Koophandel gaat het telefoonnummer van eenmanszaken, VOF’s en maatschappen op korte termijn schrappen uit het online adressenbestand. De directe aanleiding is dat met name zzp’ers veel hinder ervaren van ongewenste verkooptelefoontjes. Lees verder...
Geen belastingrente na fout Belastingdienst
Als een belastingplichtige vanwege een fout van de Belastingdienst geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, mag de fiscus volgens Hof Arnhem-Leeuwarden bij de definitieve aanslag geen belastingrente in rekening brengen. Lees verder...
‘Eerlijke loonstrook’ zorgt voor inzicht in zorgkosten
VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten een ‘eerlijke loonstrook’ waarop te zien is wat de totale loonkosten van een werkgever zijn, welke premies (zorg, pensioen, sociale zekerheid) en belastingen daarvan worden betaald, en wat de werknemer dan netto verdient. Lees verder...
Soms intentieverklaring nodig voor toepassing BOF
Om bij het erven van een aanmerkelijk belang in een bv de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te kunnen toepassen, is onder meer vereist dat de bv minstens een jaar een materiële onderneming drijft. Is de bv minder dan een jaar geleden opgericht, dan kan alsnog aan de genoemde voorwaarde worden voldaan als tijdig een intentieverklaring is opgesteld. Lees verder...
Agiostorting vóór peildatum behoorde tot box 3-vermogen
Als een vermogensbezitter vóór de jaarwisseling een bedrag als agiostorting overboekt naar een derdenrekening van de notaris, die dit bedrag vervolgens in het nieuwe jaar overmaakt naar de opgerichte bv, dan hoort het bedrag van de agiostorting op de peildatum van 1 januari tot het box 3-vermogen, zo heeft Hof ’s-Hertogenbosch bepaald. Lees verder...
Minder fraude met betaalmiddelen, maar phishing neemt sterk toe
De totale fraude met bancaire betaalmiddelen is in de eerste helft van 2018 met 9% gedaald ten opzichte van het voorgaande halfjaar, naar € 5,55 miljoen. Dat is vooral het gevolg van een forse afname van de fraude met betaalpassen (naar 2,13 miljoen euro). Maar de schade door fraude met internetbankieren is meer dan verdubbeld, van € 679.000 in de tweede helft van 2017 naar € 1,56 miljoen in de eerste helft van 2018. Lees verder...
Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Het wetsvoorstel bevat de belangrijkste wijzigingen uit het regeerakkoord met betrekking tot het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Lees verder...
Tweede Kamer wil behoud Subsidieregeling Pratijkleren tot in 2023
De Tweede Kamer heeft op 6 november een motie aangenomen waarin de minister van OCW wordt verzocht de subsidieregeling praktijkleren tot in 2023 vast te leggen. Lees verder...
Bij aankoop verhuurd pand is niet meteen sprake van bedrijfsmiddel
Als een onderneming een pand koopt dat op dat moment wordt verhuurd, kan dit weliswaar een aanwijzing zijn dat het bedrijf dit pand als bedrijfsmiddel wil exploiteren, maar Rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat dit onvoldoende is om het pand als bedrijfsmiddel te bestempelen. Lees verder...

Inschrijven nieuwsbrief

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs