12-10-2017

Afstudeeropdracht “Kleinere entiteiten regeling” door Teun Schakel

“De kleinere entiteiten regeling is slecht toepasbaar in de praktijk.”

Althans, dit is wat Teun, student Accountancy van de Hanzehogeschool te Groningen beweert. Tijdens zijn afstudeerperiode onderzocht hij voor Afier Auditors B.V. de kleinere entiteiten regeling en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk.

Een deel van het onderzoek was onder andere om na te gaan of de kleinere entiteiten regeling uitkomst had kunnen bieden bij controlecliënten waarbij een oordeelonthouding was afgegeven. Teun concludeert dat bij de onderzochte controlecliënten de regeling niet kon helpen om tot een goedkeurende controleverklaring te komen.

Wat is een kleinere entiteit precies?

Allereerst zijn de NVCOS nogal vaag over wat een kleinere entiteit precies is. Zo moeten kenmerken als ‘weinig interne beheersingsmaatregelen’, ‘eenvoudige administratie’ of ‘weinig personeel’ hier uitsluitsel over geven. Teun acht een betere afbakening van het begrip kleinere entiteit in de NVCOS noodzakelijk voor een goede interpretatie van de regeling.

Daarnaast heeft Teun met zijn onderzoek drie algemene risico’s onderkend die voorkomen bij de controle van een kleinere entiteit.

  1. Zo is het voor kleinere entiteiten praktisch lastig uitvoerbaar om functiescheiding aan te brengen, doordat men over relatief weinig personeel beschikt. De NVCOS beschrijven dat een nauwe betrokkenheid van de eigenaar-bestuurder dit tekort aan functiescheiding deels kan compenseren. Echter verhoogt dit het risico op doorbreking van de interne beheersing, het tweede algemene risico.
  2. Risico op doorbreking van de interne beheersing. Dit is een opvallende paradox binnen de kleinere entiteiten regeling. Volgens de NVCOS wordt dit risico lager wanneer blijkt dat de eigenaar-bestuurder competent en integer is. Maar hoe stel je dit nu eigenlijk vast?
  3. Als laatst bestaat het risico van een beperkte aanwezige documentatie waarop de accountant zijn oordeel kan baseren. Ook bij dit risico schort het aan een duidelijke richtlijn die de accountant zou kunnen volgen om het risico tot een aanvaardbaar laag niveau terug te brengen.

Al met al meent Teun dat de kleinere entiteiten regeling tekortschiet aan praktische voorbeelden en richtlijnen die de accountant behulpzaam kunnen zijn bij de controle van een kleinere entiteit.

Aanmelden nieuwsbrief