Iedereen telt mee

Dat geldt voor zowel onze medewerkers als onze klanten. Want alleen wanneer je iedereen mee laat tellen, kom je tot een optimaal resultaat en een hoge tevredenheid. Wij kijken dan ook graag naar het grote geheel, maar houden oog voor het persoonlijke. Want mensen presteren beter als hun werk zin geeft en voegen waarde toe zolang ze zich gewaardeerd voelen.

Voor jouw carrière is belangrijk dat je uitgedaagd wordt. Dat je mening meetelt ook al sta je nog maar het begin van je carrière. Dat jouw kennis opgedaan in colleges vrijwel dadelijk kan worden toegepast in het werk van overdag. Bij verdeling van opleidingsbudgetten, verdeling van taken, eventuele bonussen of bij doorgroei telt iedereen mee bij Afier.

Waar je op mag rekenen:

Ruimte
Binnen de organisatie kan je je oriënteren en je bewegen in een veilige, volwassen en warme organisatie.

Betekenis
Je werk is zingevend en gebaseerd op erkenning en herkenning, eigenwaarde en stimulans om bij te dragen.

Invloed
Er is ruimte voor eigen regie, zeggenschap en ruimte voor vernieuwende ontplooiing.

Respect
‘Eenheid in verscheidenheid’, zonder dwang en zonder bureaucratie.

Vrijheid in gebondenheid
Eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zo geven wij invulling aan ons werk

Wij willen binnen een team van samenwerkende professionals het beste uit iedereen halen. Samen hebben we een balans en vinden we evenwicht. Samen stimuleren we elkaar tot ontwikkeling en halen we het beste in elkaar naar boven. Zo leveren we iedere dag de beste dienstverlening. 

Het principe ‘mensen voor cijfers’ heeft ook betekenis voor jouw carrière. Of je nu aan het begin, midden in of aan het einde van je loopbaan staat. Weten hoe wij invulling geven aan het werk? Bekijk Wij creëren die balans! →

Bekijk wat klanten over ons zeggen →