Afier

Verduidelijking € 4.000 regeling

Hierbij informeren wij u over de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (de zogenaamde € 4.000-regeling). In het volgende nieuwsitem gaan we in op de NOW-regeling (vergoeding personeelskosten.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (€ 4.000)

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Specifieke sectoren
De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. De lijst met branches en sectoren is inmiddels up to date. Echter voor de toegevoegde sectoren kan de aanvraag op dit moment nog niet worden ingediend zo hebben wij begrepen (met name retail/non-food).

Mocht u per abuis met een verkeerd SBI-nummer zijn ingeschreven dan is het mogelijk om via het RVO een aanvraag te doen voor een juist SBI-nummer. Let op: het wijzigen van een SBI-nummer kan verschillende (nadelige) gevolgen hebben.

Deze wijziging kan gedaan worden via:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl

Digitaal aanvragen
De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op //www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger, of DigiD. Wij kunnen dit ook voor u aanvragen. Hiervoor vragen we dan wel uw specifieke goedkeuring middels een machtiging.

Voorwaarden
Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (SBI-code);
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Via de onderstaande link kunt u kijken of uw onderneming voldoet aan de SBI-eis:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block

Ook geen onderneming aan huis
Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

De aanvraag
Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN)
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer ontvangt u uw geld?
RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Let op!
Het aanpassen van het SBI-nummer heeft geen zin, tenzij het gaat om een verkeerd nummer. Mocht u echter op basis van de SBI-code nu niet onder deze regeling vallen, dan is het goed mogelijk dat dit binnenkort alsnog mogelijk is. Wij weten dat er veel overleg plaatsvindt tussen overheid en brancheorganisaties. Wij zien nu met name situaties waarin een deel van de activiteiten is getroffen door sluiting en een deel van de activiteiten nog niet. Als u op dit moment dus niet in aanmerking komt voor de regeling kan dit op korte termijn mogelijk wel het geval zijn.

Een uitbreiding vindt mogelijk ook plaats als het gaat om onderneming die uitsluitend vanuit huis worden uitgeoefend. Maar ook dit is afwachten.

 • belastingadviseurs
 • accountants
 • controlling
 • bedrijfsadviseurs