Afier

Verduidelijking belastingmaatregelen overheid

We krijgen vanuit de praktijk veel vragen over aanvragen van uitstel van betaling van belastingen. Hier gaan we nu specifiek op in.

Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting kan in eerste instantie voor een periode van drie maanden uitstel van betaling worden verkregen bij de Belastingdienst. Voor het verkrijgen van dit uitstel is voldoende dat u aangeeft dat er mogelijk (liquiditeits-)problemen kunnen ontstaan door het coronavirus.

Er kan pas uitstel van betaling bij de Belastingdienst worden aangevraagd op het moment dat er een belastingaanslag is opgelegd. Voor de loonheffingen en de omzetbelasting wordt normaal gesproken geen aanslag opgelegd. Om uitstel aan te vragen voor de loonheffingen en omzetbelasting werkt de route als volgt:

 • U dient (tijdig) aangifte in voor de loonheffingen en omzetbelasting.
 • Indien u de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting niet betaalt, ontvangt u normaal gesproken binnen enkele weken een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.
 • Na ontvangst van de naheffingsaanslag kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.
 • De overheid heeft aangekondigd dat een opgelegde boete moet komen te vervallen.

Voor de loonheffingen en omzetbelasting is het dus niet zinvol om uitstel aan te vragen vóórdat de naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

Het uitstel is (voorlopig) nagenoeg renteloos (0,01 %).

Let op: er dient binnen 14 dagen na de reguliere betalingstermijn (dus m.b.t. de aangiften loonheffingen en omzetbelasting over februari: vóór 14 april 2020) melding betalingsonmacht gedaan te worden bij de Belastingdienst. Deze melding gaat via een officieel verzoek dat is te vinden op de website van de Belastingdienst. Indien dit verzoek niet (tijdig) is ingediend kunnen bestuurders makkelijker aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst voor de niet afgedragen belastingen).

Wij hebben hoop dat de verplichting tot het doen van de melding betalingsonmacht (tijdelijk) wordt opgeschort, maar tot op heden zijn daarover geen officiële berichten bekend.

Voorlopige aanslag en aangiften
Tot slot nog enkele opmerkingen over de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2019 en 2020:

 • Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 kan worden verlaagd indien de winst over 2020 lager is dan ingeschat. In deze bijzondere tijden is hiervan natuurlijk snel sprake
 • Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2019 mag in principe niet worden verlaagd als, kort gezegd, bekend is dat een verlaging niet in lijn is met de daadwerkelijke te betalen belasting over 2019. Wel kan uitstel van betaling worden verkregen conform de hierboven geschetste regeling.
 • Als u over 2020 een verlies verwacht welke kan worden verrekend met de winst over 2019 raden wij u aan om contact met ons op te nemen.
 • belastingadviseurs
 • accountants
 • controlling
 • bedrijfsadviseurs