Jacco Zoer AA, Accountant Zekerheden laten zich moeilijk voorspellen.

Klant worden bij Afier

Als u klant wordt bij Afier, wat betekent dat?

Afier investeert in de relatie met mensen. Dat gaat voor op de relatie met teams, afdelingen, organisaties, structuren, Bv’s, stichtingen en verenigingen. Het werk dat we als accountants, auditors en adviseurs doen, doen we op een open, vriendelijke en menselijke manier. Wij proberen dichtbij u en uw gevoel te blijven. Gevoel en emotie zijn argumenten in ons werk.

Wij zijn dienstbaar aan uw plannen. Zetten onze deskundigheid voor u in. Ons beroep heeft vele spelregels die moeten worden nageleefd. Binnen die spelregels is veel mogelijk, daarin willen we slim zijn. Dienstbaar aan de maatschappelijke taak, maar ook zoekende naar de balans tussen formaliteiten en daadwerkelijke toegevoegde waarde.

Afier bouwt graag een relatie op waarin we trouw zijn aan onze klanten.”

De dienstverlening zoals Afier deze voor ogen heeft:

Eerste contact

In het kader van de prilste start van samenwerking, stellen wij als uitgangspunt dat wij elkaar persoonlijk gesproken moeten hebben. Als één van de vijf kernpunten van Afier het persoonlijke is, dan is een digitale of papieren aanbesteding niet de goede methode om te starten. Wij accepteren geen opdrachten als niet er vooraf persoonlijk contact is geweest. En wel tussen (eind-) verantwoordelijken van opdrachtgever en Afier.

Offertes

In ons voorstel voor samenwerking (de offerte) benadrukken we dat het ‘frequente contact’ wat we met onze klanten willen hebben van groot belang is in onze aanpak. Door informatie van hen te ontvangen, digitaal of in gesprek, en door bijeenkomsten te organiseren: ontspannen of in meer formele vorm.

Belangrijk onderdeel van de offerte is de budgetafspraak. Afier bouwt graag een relatie op waarin we trouw zijn aan onze klanten. Daarom spreken we een goede prijs af, in lijn met de benodigde middelen voor de betreffende opdracht. Wij werken met een open calculatie en optimale transparantie. Uren en tarieven liggen open op tafel. Vanuit klant is het fair om openlijk over mogelijkheden en onmogelijkheden te communiceren. Zo komen we op een sportieve manier tot een compleet budget.

Contracten

Onze contracten zijn helder en niet bedoelt om juristen werk te verschaffen. Vaktechnisch juist, maar toch vooral duidelijk.

Eerste werkzaamheden

Voor de reguliere accountantswerkzaamheden beginnen, willen we graag dat er vanuit het accountantsteam iemand een dag (of dagdeel) met enkele sleutelfunctionarissen in één of enkele cruciale processen meelopen. Daarmee geven we invulling aan ons principe ‘dichtbij’. We krijgen zo inzage in de processen die zich bij onze klant afspelen.

Contacten onderhouden

Zoals we in ons voorstel voor samenwerking schrijven, willen we goed contact onderhouden. Ook in de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij deze houding. Zowel op directie als managementniveau, maar ook in de samenwerking met alle andere functionarissen zullen we een toegankelijke en persoonlijke houding aannemen en dichtbij uw organisatie staan. Het is een kenmerk van de Afierist.

Rapportages

Verklaringen, maar vooral rapportages zijn vaak het eindproduct van de werkzaamheden van Afier. En gelijk ook weer het beginpunt van een nieuw seizoen. In de rapportages van Afier proberen we de menselijke maat in het oog te houden.

“Wij werken met een open calculatie en optimale transparantie.”

Dus overzichtelijke rapportages verklaard met tabellen, stoplichten, mind-maps of andere grafische weergaven zijn onze doelstelling. In onze communicatie is digitaal niet zondermeer bepalend. Liever digitaliseren wij zonder dat wij aan contacten moeten inleveren.

Transparant factureren

De facturen van Afier zijn transparant. Facturen voorzien we altijd van urenspecificaties maal het afgesproken tarief (afgezien van de voorschotnota’s). Daarmee is zichtbaar wat er gedaan is, door wie en dus tegen welk uurtarief.

Buiten de afspraak factureren

Afier heeft een hekel aan meerwerknota’s. Dit heeft twee redenen:
1. meerwerk is het gevolg van een proces dat niet goed op orde is en;
2. leidt tot uitloop van de planning.

Dat eerste willen we met onze samenwerking juist voorkomen. We werken aan het ‘in control’ zijn van uw (financieel-administratieve) processen. Meerwerk betekent vaak dat dit niet het geval is. We trekken daarom vroegtijdig bij u aan de bel.

En uitloop van de planning is voor alle partijen onaangenaam. Tenslotte is meerwerk een vervelende bezigheid omdat het bij de opdrachtgever vaak boven budget gaat. En bij Afier dat er uren gemaakt moeten worden op ongemakkelijke momenten om andere planningen niet te versturen. Wij voorkomen dit door:
1. Duidelijke te maken wanneer naar onze mening uw (financieel-administratieve) processen in control zijn en wanneer niet.
2. Duidelijke werkafspraken te maken. Wat moet wanneer worden opgeleverd door uw controller c.s. wordt besproken en vastgelegd in een draaiboek.
3. Door tijdig af te spreken als iets toch niet lukt hoe dat wordt opgelost en eventueel tegen welke vergoeding.

Kijk ook eens bij: