Afier

Interim controlling

Eigenlijk heeft mijn huidige financiële man / vrouw het niet (meer) in de vingers. Of is er op dit moment eigenlijk geen sprake meer van een volwaardige functie.

Hoe kan ik daar zonder meerkosten een (deeltijd)oplossing voor invoeren? Iemand die ik vertrouw en liefst iemand die direct van aanpakken én van de hoed en de rand weet.

Veel detacheringsbureaus zien interim controlling als het uitlenen van personeel. Afier ziet dit anders en spreekt liever van een “tijdelijke coach” of een “tijdelijke hulp in uw huishouding”. U heeft een probleem t.a.v. het inzicht in uw managementinformatie en/of het bijwerken van uw financiële administratie. De oorzaak van dit probleem is veelal gelegen in de afwezigheid, de agenda of de capaciteiten van uw boekhouder. Afier biedt daarin graag de helpende hand. Met voldoende kennis op het gebied van automatisering, boekhoudprogramma’s, branche-kennis en de bekendheid met uw bedrijf, zijn wij daarin de aangewezen “support” of “coach”.

Afier legt in haar werkzaamheden de nadruk op de tijdelijkheid van deze rol. Afhankelijk van de vraag proberen we in gezamenlijkheid het antwoord en het plan van aanpak te formuleren. Dit uiteraard, waar mogelijk, in samenspraak met uw boekhouder, die ons veelal ziet als hulp of coach i.p.v. concurrent. Onze inzet is immers van tijdelijke aard.

De vraag en/of de zwaarte van de opdracht bepaalt ook de ervarenheid van de in te zetten Afier-coach/hulp. Wij hebben een diversiteit aan medewerkers die er voor zorgt dat de juiste man/vrouw kan worden geselecteerd voor het probleem binnen uw organisatie.

Afier ziet interim controlling als een tijdelijk probleem dat projectmatig opgelost moet worden door de inzet van goede professionals. Bij het te formuleren stappenplan en tijdspad is uiteraard oog voor de bijbehorende kosten. Dit maken we graag volledig inzichtelijk en bespreekbaar. Daarbij is aandacht voor de juiste wisselwerking tussen uw medewerkers en de Afieristen. Daarnaast zal ook bekeken worden in hoeverre subsidie tot de mogelijkheden behoort en in hoeverre besparingen en efficiencyvoordelen behaald kunnen worden bij de reguliere (jaar) rapportages.

Kortom: uw probleem is de “question”. Het “answer” bespreken we graag geheel vrijblijvend.

Afier. Leer ons kennen.

 

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs