Afier

(Her)financiering/private investeerders zoeken

Mijn bedrijf kan met een financiële injectie een stap voorwaarts maken, maar bij de bank kan ik niet meer terecht. Hoe krijg ik nu toch mijn financiering rond?

Banken zijn terughoudend in het verstrekken van risicokapitaal. Daarnaast zijn er in de regio Noord-Nederland geen investeringsinstellingen aanwezig of actief die zich specifiek richten op tussentijdse ondernemingsfinanciering. Om voor u wellicht wel een oplossing te bieden heeft Afier samenwerking gezocht met Probius BV en het aan haar gelieerde VanVoor Fonds. Het VanVoor fonds slaat de brug tussen managementbegeleiding en ondersteuning naar de markt voor risicodragend vermogen, een markt waar u als ondernemer vaak moeilijk toegang toe heeft. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van Probius BV http://www.probius.nl/.

Afier. Leer ons kennen.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs