Afier

Crisismanagement financiën

Ik weet het echt niet meer. Kan iemand mijn financiën doorlichten en me zeggen wat ik moet doen en welke opdracht ik mijn controller / administrateur moet geven?

De huidige economie vraagt om het doen van de juiste dingen. Energie, tijd en geld zijn schaars en moeten dus op de juiste manier ingezet worden.  Dit vraagt bij veel organisaties om een scherpe analyse van de problemen. Alleen bij de juiste analyse wordt verspilling van geld, tijd en energie voorkomen.
Afier biedt graag de helpende hand om u door het huidige tij te loodsen en heeft hiervoor goed opgeleide en analytisch sterke bedrijfsadviseurs en accountants in haar gelederen. In samenspraak met u als ondernemer werken we graag een plan van aanpak uit. Hierbij betrekken we, waar mogelijk, ook graag uw boekhouder en bankier. Wij houden van duidelijke afspraken en doelstellingen. Alleen op die manier ontstaat een “team” dat in gezamenlijkheid uw organisatie in de juiste richting stuwt en het vertrouwen van een ieder krijgt.

De analyse van uw problemen is essentieel. Wij zijn sterk in het maken van deze analyse en het vertalen naar een gestructureerde aanpak waarbij oog is voor prioriteiten. Afhankelijk van de (tijds)druk, zal er veelal snel geschakeld moeten worden. Dit vraagt flexibiliteit en doorzettingsvermogen, hetgeen ons als Afieristen kenmerkt.

Onze ervaring in crisismanagement nemen wij graag mee naar uw organisatie. Uit ervaring weten wij dat crisismanagement (hoe gek het ook klinkt) rust geeft. Een betrouwbare begroting kan (zelfs bij verliesgevende perioden) rust bieden, omdat geheel volgens plan geopereerd wordt.  Dit zowel voor uw exploitatieresultaat als voor uw “cash flow”. Regeren is vooruitzien. Afier werkt graag aan het maken van de juiste analyse en een probleemoplossende aanpak voor de toekomst.

Afier. Leer ons kennen.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs