Afier

Eigenlijk is dit een restgroep van allerlei bedrijven en instellingen die bijzondere doelen dienen. Dat wil niet zeggen dat deze groep de laatste aandacht van Afier heeft, zeker niet! Maar wel dat het een zeer diverse groep bedrijven en instellingen is die Afier wil helpen met financiële thema’s en verantwoordingsaspecten. Van subsidie en duurzaamheid tot weerstandsvermogen en meer. U kunt er met Afier over spreken en wij gaan met een praktische insteek aan de slag.

Afier. Leer ons kennen.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs