Afier

Het verschil

Wij vinden u als ondernemer, uw familie en uw medewerkers belangrijker dan cijfers. Financiële verslagen, jaarrekeningen, managementinformatie: dit alles staat ten dienste van u en uw doelstellingen. Uw bedrijf succesvol overdragen aan uw kinderen, een duurzaam renderend bedrijf voor u en uw medewerkers neerzetten, een langdurige oplossing bieden voor een bedrijfseconomische kwestie, een goed product leveren aan uw afnemers…
Wij luisteren, stellen de juiste vragen en komen met het antwoord dat bij u past.

mr. Annet Wobbes
Fiscalist

Waarom geen ‘boekhouder’?

Waarom eigenlijk een accountant in de arm nemen en geen ‘boekhouder’? Dat is niet heel absoluut te zeggen en hangt af van kwalitatieve aspecten. Van vragen als: hoe kundig en alert ben ik zelf met cijfers? Kan mijn eigen boekhouder bedrijfseconomische adviseren? Kan ik een goede kostprijsanalyse op papier krijgen? Maar ook: laat ik geen fiscale kansen en subsidiemogelijkheden liggen? Wanneer u dat belangrijk vindt, is het wijs om een accountant voor u te laten werken. Een accountant die ook ondernemer is en die uw vragen en onzekerheden kent en ervaren heeft.

Bovengemiddeld & ‘niet-te-groot’

De mate van deskundigheid bij Afier is bovengemiddeld. Dat vinden wij niet alleen van onszelf, dat is ook op feiten gestoeld. Voor een puur Noord-Nederlands kantoor met een ‘niet-te-grote’ omvang is het aantal registeraccountants, fiscaal-juristen en specialisten relatief hoog. Uiteraard zegt een getal in deze nog niets over de mate van deskundigheid, echter zien wij de ervaren kwaliteit terug in de loyaliteit van onze klanten. U las het al: Afier is van ‘niet-te-grote’ omvang.  Geen logge hiërarchische structuur maar een platte organisatie. Geen talloze medewerkers en accountmanagers maar een persoonlijke benadering. Waarom? Omdat wij u willen kennen. Daar past deze vorm in onze optiek het beste bij. 

Daarom: leer ons kennen!

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs