11-04-2016

www.nieuwjaarverslag.nl

Diverse Drentse bedrijven hebben het initiatief genomen tot een jaarrekening nieuwe stijl. Afier Accountants  en Bedrijfsadviseurs voelt zich verwant met dit onderwerp en steunt daarom dit initiatief.

We wijzen er uiteraard wel op dat een nieuwe stijl alleen aan waarde wint als dit gecontroleerd is door een accountant.

Voor meer informatie over de jaarrekening nieuwe stijl zie de website www.nieuwjaarverslag.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun…

Lees verder

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder