22-04-2020

Update crisismaatregelen

NOW-regeling
De NOW-regeling is inmiddels al vaak aangevraagd door werkgevers. De eerste uitbetalingen hebben ook al plaatsgevonden. In een eerder stadium hebben we aangegeven dat het verstandig kan zijn om de aanvraag niet te snel in te dienen als hiervoor geen noodzaak is. Door te wachten kan namelijk beter worden beoordeeld over welke driemaandsperiode (maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli) de omzetdaling het grootst is. De uiterste aanvraagdatum voor de NOW is 31 mei 2020.

Uitbreiding regeling NOW
Gisteren is een uitbreiding op de NOW-regeling aangekondigd die mogelijk interessant is voor u. De NOW-regeling dient in beginsel op concernniveau te worden toegepast. Als op dit niveau per saldo géén omzetdaling van 20% plaatsvindt kan de NOW-regeling niet worden toegepast. Op dit punt is nu een uitzondering gemaakt als een werkmaatschappij wél een omzetdaling van 20% laat zien, maar het concern als geheel dus niet. Aan toepassing van de uitzondering zijn wel (strenge) eisen verbonden. In het kort zijn de eisen:

  • Er mag door het concern over 2020 (tot en met datum vaststelling jaarrekening 2020) onder andere geen dividend of bonussen worden uitbetaald.
  • Werkmaatschappijen moeten een akkoord bereiken met het personeel/vakbond over werkbehoud.
  • Er is geen personeels-BV in het concern aanwezig.

Daarnaast worden waarborgen en maatregelen genomen om anticiperend gedrag met betrekking tot de toepassing van deze uitzondering te voorkomen.

De officiële regeling wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Voor de officiële kamerbrief verwijzen wij naar:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/22/kamerbrief-wgo

Heeft u onze hulp nodig bij de NOW-aanvraag dan horen wij dat graag. Samen kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke meetperiode de meest gunstige voor u is.

Onderzoek naar verruimde verliesverrekening
Er is een tweetal moties aangenomen in de Tweede Kamer over de mogelijkheden tot versnelde en verruimde verliesverrekening. Dit is nog geen wetgeving, maar mogelijk wordt dit snel anders.

De eerste motie houdt in dat de overheid wordt verzocht om een verwacht verlies over 2020 alvast (deels) te mogen verrekenen met een winst over 2019. Dit zou dan snel tot een teruggave van vennootschapsbelasting over 2019 moeten leiden. Een soortgelijke regeling bestond ook tijdens de “kredietcrisis”.

De tweede motie houdt in dat wordt verzocht of de verliesverrekening kan worden verruimd. Op dit moment kan een verlies voor de vennootschapsbelasting in principe één jaar terug worden verrekend en zes jaren voorruit. Een verruiming zou er in kunnen bestaan dat het verlies bijvoorbeeld drie jaren terug zou kunnen worden verrekend. Een soortgelijke uitgebreide regeling bestond ook tijdens de “kredietcrisis”.

Wij houden de voortgang van deze mogelijke versoepelingen nauwlettend voor u in de gaten.

Aanmelden nieuwsbrief