28-02-2017

Reminder activeringscode Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, maken wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting (IB) – mede – gebruik van de gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

Wanneer u akkoord bent, stelt de Belastingdienst de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte aan ons ter beschikking. De gegevens betreffen onder andere het loon, de WOZ-waarde van de woning, hypotheekgegevens en banksaldi.

Wij hebben een verzoek bij de Belastingdienst ingediend om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aan ons te verstrekken. De Belastingdienst zal naar aanleiding van ons verzoek een bevestiging hiervan naar u toesturen. Bij deze bevestiging zit een brief met een activatiecode waarbij u ons kunt machtigen om gebruik te maken van de VIA.

Wat moet u doen?

Indien u wenst dat wij de gegevens uit de VIA mogen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het machtigingsformulier met de activatiecode naar uw contactpersoon bij Afier te sturen. Graag ontvangen wij deze activeringscode zo spoedig mogelijk. Deze activatiecode dienen wij binnen acht weken te activeren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het machtigingsformulier dat wij graag van u ontvangen.

Als wij de activatiecode niet (tijdig) van u ontvangen, dan worden de gegevens in de vooraf ingevulde aangifte niet aan ons verstrekt. Uiteraard is het mogelijk om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de correspondentie rondom de VIA, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Afier of via het secretariaat op telefoonnummer 0592-530953.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder