28-02-2017

Reminder activeringscode Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, maken wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting (IB) – mede – gebruik van de gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

Wanneer u akkoord bent, stelt de Belastingdienst de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte aan ons ter beschikking. De gegevens betreffen onder andere het loon, de WOZ-waarde van de woning, hypotheekgegevens en banksaldi.

Wij hebben een verzoek bij de Belastingdienst ingediend om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aan ons te verstrekken. De Belastingdienst zal naar aanleiding van ons verzoek een bevestiging hiervan naar u toesturen. Bij deze bevestiging zit een brief met een activatiecode waarbij u ons kunt machtigen om gebruik te maken van de VIA.

Wat moet u doen?

Indien u wenst dat wij de gegevens uit de VIA mogen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het machtigingsformulier met de activatiecode naar uw contactpersoon bij Afier te sturen. Graag ontvangen wij deze activeringscode zo spoedig mogelijk. Deze activatiecode dienen wij binnen acht weken te activeren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het machtigingsformulier dat wij graag van u ontvangen.

Als wij de activatiecode niet (tijdig) van u ontvangen, dan worden de gegevens in de vooraf ingevulde aangifte niet aan ons verstrekt. Uiteraard is het mogelijk om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de correspondentie rondom de VIA, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Afier of via het secretariaat op telefoonnummer 0592-530953.

Aanmelden nieuwsbrief