26-02-2015

Regels omtrent invoer goederen

Het reizen binnen de Europese Unie en het invoeren van goederen vanuit andere landen binnen de Europese Unie is voor de douane hetzelfde als reizen van Amsterdam naar Groningen. Hier gelden geen speciale regels voor. Wel gelden er enkele uitzonderingen met betrekking tot grote hoeveelheden accijnsgoederen, liquide middelen met een waarde groter dan € 10.000 en auto’s.

Indien u Nederland in reist vanuit een land buiten de Europese Unie dan mogen de volgende goederen worden meegenomen zonder dat daarvoor belasting over hoeft te worden betaald:

  • De gebruikelijke handbagage;
  • Een beperkte hoeveelheid alcoholhoudende drank en sigaretten;
  • Andere goederen tot een maximum € 430;
  • Kostbare goederen (zoals foto- en filmtoestellen, sieraden, laptops) die eerder zijn gekocht in Nederland of een land uit de Europese Unie.

Neemt u meer goederen mee en geldt er geen vrijstelling dan moet u door de zogenaamde ‘rode doorgang’ bij de douane. Indien u goederen voor persoonlijk gebruik meeneemt die meer waard zijn dan € 430 maar minder dan € 700 dan kunt u de douane verzoeken om het speciaal reizigerstarief te gebruiken.

Er zijn ook goederen die helemaal niet mogen worden ingevoerd of alleen met toestemming en in een beperkte hoeveelheid. Zo is het bijvoorbeeld verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen naar Nederland. Deze goederen worden in beslag genomen door de douane en er wordt een boete gegeven. Artikelen die vaak worden vervalst zijn bijvoorbeeld schoenen, kleding, tassen en sieraden. Indien de handelaren in het buitenland voor extreem lage prijzen de “merkartikelen” aanbieden kunt u er vrijwel altijd van uitgaan dat het om namaak gaat of illegale handel. Voor eigen gebruik is er een uitzondering gemaakt voor kleine hoeveelheden nagemaakte artikelen. Op de site van de douane vindt u een tabel waarin de exacte hoeveelheden zijn aangegeven (www.douane.nl/particulier/reizigersbagage).

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder