24-04-2020

Nieuwe fiscale maatregelen i.v.m. corona

Onderneming: vormen “coronareserve” in de aangifte vennootschapsbelasting 2019
In onze vorige nieuwsbrief spraken wij al onze hoop uit dat er een mogelijkheid zou worden gecreëerd om een eventueel verlies uit 2020 alvast te verrekenen met een winst uit 2019. Deze mogelijkheid wordt nu geboden doordat in 2019 een zogenaamde coronareserve kan worden gevormd voor een te verwachten verlies uit 2020. Concreet wordt hiermee dus bereikt dat het te verwachten verlies uit 2020 alvast kan worden verrekend met de winst uit 2019. De hoogte van de reserve is gemaximeerd tot de winst uit 2019.

Zonder deze maatregel zou een verlies uit 2020 in principe ook mogen worden verrekend met de winst uit 2019 middels verliesverrekening, daarvoor is vereist dat de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend. Dat gebeurt normaliter pas volgend jaar. Door deze tegemoetkoming kan eventueel betaalde vennootschapsbelasting 2019 dus veel sneller worden teruggevraagd.

Het vormen van de (fiscale) coronareserve in 2019 zal vaak ook invloed hebben op de jaarcijfers van uw onderneming. Graag gaan we samen met u in gesprek om te kijken welke acties op dit punt nodig zijn.

Mocht uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 al zijn ingediend en mocht de “coronareserve” mogelijk van toepassing zijn op uw situatie, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen.

DGA: verlagen gebruikelijk loon voor de DGA
Ook in een voorgaande nieuwsbrief zijn we ingegaan op de mogelijkheid tot verlaging van het gebruikelijk loon voor een DGA. De overheid heeft nu aangekondigd dat van een lager gebruikelijk loon kan worden uitgegaan in verhouding tot de omzetdaling. Naar onze mening blijft het vaststellen van een gebruikelijk loon maatwerk, maar duidelijk is dat er veel ruimte is om in deze tijd het loon naar beneden vast te stellen.

DGA: wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt uitgesteld tot 1 januari 2023
Het omstreden wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt uitgesteld met een jaar tot 1 januari 2023. Dit betekent dat de DGA meer tijd krijgt om excessieve schulden (vanaf € 500.000) aan de eigen vennootschap af te lossen.

Wij hebben vanaf het moment van aankondigen van deze maatregel, samen met veel andere partijen, al veel kritiek op dit wetsvoorstel. Wij hopen dat de overheid dit wetsvoorstel nog eens goed tegen het licht houdt en in elk geval de DGA’s, die op grond van zakelijke voorwaarden geld hebben geleend van de eigen vennootschap, gaat ontzien.

Werkgever: WKR-ruimte verruimd in 2020
Werkgevers maken in deze tijden regelmatig extra kosten omdat het personeel (verplicht) thuis moet werken. Een aantal van die kosten kunnen normaal gesproken niet onbelast worden verstrekt of vergoed. Daar wordt een tegemoetkoming voor gegeven in de vorm van een hogere vrije ruimte in 2020. De vrije ruimte wordt in 2020 eenmalig verruimd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom van een werkgever.

Zelfstandige: versoepeling urencriterium voor zelfstandigen
Over de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 wordt ervan uitgegaan dat de ondernemer ten minste 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Mocht u dus vanaf 1 maart 2020 minder hebben gewerkt dan 24 uur per week, dan mag dus toch voor de berekening van het urencriterium over 2020 uit worden gegaan van 24 uur per week. Dit is een prettige tegemoetkoming voor ondernemers die normaliter zouden voldoen aan het urencriterium.

Privé: versoepeling fiscale eisen aflossingsverplichting lening eigen woning
De kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor een eigen woning zijn in beginsel aftrekbaar als de geldlening jaarlijks deels wordt afgelost. Veel geldverstrekkers gaan op dit moment soepel om met deze aflossingsverplichting om mensen meer financiële ruimte te geven. Op basis van de huidige wetgeving kan uitstel van aflossing echter snel tot fiscale problemen leiden en kan aftrek van rente in het geding komen. De overheid komt daarom nu met een versoepeling waardoor het tijdelijk stoppen van aflossingen minder snel tot fiscale gevolgen leidt en renteaftrek dus in principe blijft bestaan.

 

Aanmelden nieuwsbrief