05-10-2015

Jubileumsymposium 10 jaar Afier

 te Groningen gezamenlijk met onze klanten en relaties stil gestaan bij ons 10 jarig bestaan.

Onder het genot van hapjes en drankjes hebben wij genoten van een zeer vermakelijke terugblik op ondernemen en economie in Nederland met Prof. dr. Herman Pleij. Daarna hebben wij met prof. dr. Dick de Waard naar de toekomst gekeken.

Tot slot hebben wij ons nieuwe logo gepresenteerd, het startschot voor de volgende 10 jaar!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond!

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder