07-02-2017

Gastcollege door Erik-Jan Kreuze voor Atheneum- en gymnasiumleerlingen van Dr. Nassau College Quintus

Hoe ondernemen we over tien jaar? Atheneum- en gymnasiumleerlingen Dr. Nassau College Quintus weten er na gastles door Erik-Jan Kreuze alles van.

Erik-Jan Kreuze heeft vorige week op een vlotte en humorvolle wijze zijn visie gegeven op ondernemen in de toekomst aan de leerlingen uit de derde klassen atheneum en gymnasium op het Dr. Nassau College Quintus.

Hij nam de studenten mee in de te verwachten ontwikkelingen van het ondernemerschap.

  • Hoe zien de ondernemingen er over 10 jaar uit?
  • Zitten de bedrijven die nu in de top 10 zitten straks ook nog in de top 10?
  • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om die top 10 te halen?

Vragen dus waar toekomstige ondernemers mee aan de slag zullen moeten. Het werd een interessante en bovenal leuke bijeenkomst waarbij Erik-Jan de leerlingen met leuke filmpjes en op humorvolle wijze meenam in het thema.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voorwaarde tegemoetkoming Jeugd-LIV…

Lees verder

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de subsidiemodule is…

Lees verder

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het…

Lees verder

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per…

Lees verder