07-05-2021

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Elektrische auto fiscaal regels

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal eens veranderd. In dit bericht informeren wij u over de huidige stand van zaken voor wat betreft de:

  • Elektrische fiets van de zaak
  • Elektrische auto van de zaak
  • Elektrische bedrijfswagen

Elektrische fiets van de zaak

Sinds 1 januari 2020 is het makkelijker geworden om uw werknemer te laten profiteren van een (elektrische) fiets van de zaak. Men kan kiezen voor een normale fiets, maar ook voor een elektrische fiets, e-bike of speed-pedelec.

Bijtelling van 7%

Voor het ter beschikking stellen van de fiets van de zaak geldt voor de werknemer een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. De werkgever kan er ook voor kiezen om de bijtelling voor zijn rekening te nemen door de fiets in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te laten vallen. In dat laatste geval hoeft de werknemer zelf geen bijtelling te betalen. De bijtelling geldt in tegenstelling tot bij de auto, ook bij uitsluitend zakelijk gebruik.

Onbelaste reiskostenvergoeding dan enkel voor auto of ov

De onbelaste reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer mag bij gebruik van de fiets van de zaak slechts worden vergoed wanneer kan worden aangetoond dat niet met de fiets maar met de auto of het openbaar vervoer is gereisd. Verder zou de auto van de zaak en fiets van de zaak naast elkaar kunnen bestaan.

Aftrek van de winst

Uiteraard kunt u als werkgever de kosten van de aanschaf van de fiets of het leasen van de fiets in aftrek brengen van de winst. Ook de kosten voor onderhoud en reparatie kunnen in aftrek genomen worden. Indien u uw werknemer vraagt om een eigen bijdrage, gaat deze bijdrage van de bijtelling voor de werknemer af.

Elektrische auto van de zaak

Werkgever en werknemer kunnen kiezen voor een elektrische auto van de zaak. De fiscale voordelen van een elektrische auto ten opzichte van een gewone auto worden echter wel afgebouwd tot aan 2026.

Bijtelling 12%, 22% of 16%?

Als de auto in 2021 op kenteken wordt gezet, geldt er voor de eerste 60 maanden na tenaamstelling een bijtelling van 12% tot aan de cataloguswaarde van €40.000. Daarboven is het bijtellingspercentage de gebruikelijke 22%.

In 2022 is het voordeel al afgebouwd tot een bijtellingspercentage van 16% voor de eerste 60 namen na tenaamstelling.

Bpm en motorrijtuigenbelasting

In 2026 zullen de voordelen volledig zijn afgebouwd en wordt het bijtellingspercentage van alle auto’s gelijk. In 2021 profiteert u bij de aanschaf nog wel van een vrijstelling van de aanschafbelasting (bpm) en een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Dat laatste geldt in ieder geval tot 2024.

Elektrische bedrijfswagens

Ondernemers kunnen in 2021 gebruikmaken van (maximaal) €5.000 aanschafsubsidie op elektrische bedrijfswagens. Dit kan zowel bij aanschaf van de bedrijfswagen als bij operational en financial lease. De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie zijn als volgt:

  • De bedrijfswagen moet nieuw zijn en volledig emissieloos.
  • De bedrijfswagen moet in de categorie N1 of N2 vallen tot een maximum gewicht van 4250 kilo.
  • De kosten van aanschaf moeten minimaal €20.000 exclusief btw zijn.
  • Op het moment van de subsidieaanvraag mag de overeenkomst voor aankoop van de bedrijfswagen nog niet definitief zijn. In de overeenkomst mag wel staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is.
  • De bedrijfswagen moet minimaal 3 jaar in bezit zijn van de subsidieontvanger. Indien dat niet het geval is, loopt u het risico de subsidie (deels) te moeten terugbetalen.

Voordelen bedrijfswagen N1 en N2

De voordelen voor een bedrijfswagen met categorie N1 bedragen 10% van de catalogusprijs exclusief btw. De voordelen voor de bedrijfswagen met categorie N2 (tot maximaal 4.250 kilo) bedragen 10% van de verkoopprijs zoals genoemd in de overeenkomst exclusief btw. Voor beide categorieën geldt een maximum van €5.000.

Vragen over uw (werknemers) elektrische fiets, auto of bedrijfswagen?

Onze collega’s staan voor u klaar en denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief