18-03-2019

Congres van studievereniging Check

Namens Afier mocht Erik-Jan Kreuze een lezing houden over accountants en werkdruk. De lezing had als veel betekende titel ‘is er leven na de leaseauto’. Daarmee aangevende dat er meer is dan een leaseauto in het leven.

In de lezing kwamen de 5-p’s van minder stress aan de orde. De P van ‘Personal’ ging in op de persoonlijkheidskenmerken van de studenten.

Persoonlijkheid van de toekomst

Van de aanwezige studenten had 60% de 16personalities.com-test ingevuld. Daaruit kwam een bijzondere constatering dat 1/3 daarvan type ‘consul’ heeft en daarmee een heel ander beeld van de accountants van de toekomst geeft.

P van Purpose

Na de lezing hielden Wim Vellema en Erik-Jan Kreuze drie workshops. Het thema daar was in het verlengde van de P van Purpose uit de lezing: bedrijfswaardering 1.0 versus de ‘scale of significance’. Deze laatste methode wordt nu door diverse ‘betekenisvolle ondernemers’ uit meerdere landen ontwikkeld.

Afier is hierbij als community builder voor Noord-Nederland betrokken en heeft nauwe banden met initiatiefnemers Manifesto uit Amsterdam. De studenten werden in groepjes van 2 of 3 gevraagd ‘de scale’ te helpen met hun input. Daarbij had Afier een prijs uitgeloofd voor de meeste constructieve bijdrage.

Systematische aanpak

In de verschillende sessies sprongen Leonie Jager, Ruben Wolting, Daan Aalbers en Lars Kok er uit. Zij hadden de problematiek systematisch aangepakt en wisten op basis van de SDG (sustainability development goals) te werken aan een methode van bedrijfswaardering die verder ging dan de klassieke financieel-economische waarde bepaling.

Afier kijkt terug op een geslaagde dag en hoopt dat de studenten verder willen bijdragen aan de ontwikkeling van de ‘scale of significance’.

Nog een terugkijken? De presentaties staan op slideshare, zie ook hieronder:

 

 

Aanmelden nieuwsbrief