16-11-2020

BIK en UBO

Op grond van de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) kunnen ondernemers die na 1 oktober 2020 een kwalificerende investering doen een extra afdrachtvermindering toepassen op hun loonheffingen. De investeringsverplichting moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De BIK-afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen. Voor zover het investeringsbedrag hoger is, bedraagt de BIK 1,8%.

Let op: De BIK is te combineren met andere investeringsfaciliteiten zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.

De investeringen die kwalificeren zijn in principe dezelfde investeringen waarvoor de kleinschaligheidsaftrek geldt. Investeringen in bijvoorbeeld huizen, grond en personenauto’s vallen daarom af. Ook investeringen die niet zelf worden gebruikt door de onderneming vallen af.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het bestaan van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan van invloed zijn op de BIK. Als binnen uw onderneming sprake is van meerdere vennootschappen en u wenst aanspraak te maken op de BIK, dan is het verstandig contact met ons op te nemen. Mocht u een bestaande fiscale eenheid vennootschapsbelasting willen verbreken, bijvoorbeeld om gebruik te maken van de tariefsopstapjes in de vennootschapsbelasting, dan kan dit dus (negatieve) invloed hebben op de BIK.

Let op: de Eerste Kamer stemt op 15 december 2020 over dit wetsvoorstel. Er is al veel ophef geweest over dit voorstel. De verwachting is dat deze regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd maar helemaal zeker is dit dus niet.

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 is het zogenaamde UBO-register ingevoerd in Nederland. Dit is kort gezegd een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van veel organisaties ingeschreven dienen te worden. Een aantal gegevens uit dit register zullen voor iedereen toegankelijk worden, vergelijkbaar met de huidige openbare gegevens van de Kamer van Koophandel.

Een UBO van een BV is een natuurlijke persoon die (I) meer dan 25% van de aandelen houdt, (II) meer dan 25% van het stemrecht houdt, (III) meer dan 25% van het economisch belang houdt en/of (IV) feitelijke zeggenschap heeft. Als er op grond van bovenstaande niet ten minste één UBO is aan te wijzen, dan zal een zogenaamde pseudo-UBO moeten worden ingeschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle statutair bestuurders van de BV.

Het UBO-register geldt ook voor tal van andere rechtsvormen, zoals stichtingen, verenigingen, maatschappen, en vof’s.

Termijn registratie

De registratie in het UBO-register dient voor bestaande organisaties uiterlijk plaats te vinden vóór 27 maart 2022.

Er is dus nog veel tijd om de inschrijving in orde te maken. In de praktijk zien we dat de Kamer van Koophandel brieven stuurt en aangeeft dat de registratie binnen zes weken zou moeten plaatsvinden. Dit is formeel niet juist. Deze brief kunt u daarom lezen als een verzoek om de gegevens aan te leveren, maar de termijn van zes weken is geen wettelijke termijn en hoeft u zich dus ook niet aan te houden.

Advies

Wij adviseren u om nog te wachten met de registratie van de gegevens, enerzijds omdat er mogelijk nog wijzigingen gaan plaatsvinden in het register en anderzijds omdat u mogelijk niet eerder dan nodig extra (privacygevoelige) informatie aan derden wilt verschaffen.

Indien u precies wilt weten welke gegevens voor uw organisatie ingeschreven moeten worden, dan kunt u uiteraard alvast contact met ons opnemen. Mocht u zich zorgen maken over uw privacy dan denken wij graag met u mee welke stappen genomen kunnen worden om de gevolgen van de invoering van dit register te verzachten.

Vragen over dit onderwerp? Eens in gesprek met een van onze adviseurs? Laat het ons weten! 

 

Aanmelden nieuwsbrief