16-04-2013

Bijtelling privégebruik auto

Voor 2011 gelden de volgende percentages:

 • 0% voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (“nulemissie-auto’s”);
 • 14% voor auto’s met een CO2-uitstoot van:
  • niet meer dan 95 gram per kilometer voor een auto die op diesel rijdt;
  • niet meet dan 110 gram per kilometer voor een auto die niet op diesel rijdt;
 • 20% voor auto’s met een CO2-uitstoot van:
  • meer dan 95 gram en niet meer dan 116 gram per kilometer voor een auto die op diesel rijdt;
  • meer dan 110 gram en niet meer dan 140 gram per kilometer voor een auto die niet op diesel rijdt;
 • 25% voor auto’s met een CO2-uitstoot van:
  • meer dan 116 gram per kilometer voor een auto die op diesel rijdt;
  • meer dan 140 gram per kilometer voor een auto die niet op diesel rijdt.

Er zijn mensen van mening dat het hanteren van verschillende bijtellingspercentages een vorm van (verboden) discriminatie is. De Rechtbank Den Haag stelde in het geval van een werknemer die deze mening had dat er geen sprake is van discriminatie. De Rechtbank stelde voorop dat de wetgever op fiscaal terrein een ruime beoordelingsvrijheid heeft om gevallen als gelijk te beschouwen en om gevallen verschillend te behandelen als daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Een rechtvaardiging zou kunnen zijn: het belang hechten aan de doelstellingen om het milieu te beschermen. Ook was de rechtbank van oordeel dat (zelfs in geval sprake zou zijn van gelijke gevallen) de wetgever zijn ruime beoordelingsvrijheid niet had overschreden door voor minder milieubelastende auto’s een lagere bijtelling (14%) te hanteren dan voor minder milieuvriendelijke auto’s (25%).

Kort samengevat blijven de verschillende percentages als gevolg van het verschil in CO2-uitstoot van kracht.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder