08-10-2020

Afrekening NOW 1.0

Bedrijven zijn hierover door het UWV geïnformeerd en de hoogte van het verkregen subsidiebedrag bepaalt de wijze en diepgang van een mogelijke externe toetsing.

Onderstaand overzicht geeft dit speelveld aan:

Grofweg zijn de bedragen € 20.000/€ 25.000 resp. € 100.000/€ 125.000 alsmede meer dan € 375.000 relevant in deze. Ook speelt het een rol of uw onderneming, wettelijk gezien, “Controleplichtig” is.

Tenslotte is het ook nog relevant of u een aanvraag heeft gedaan op werkmaatschappijniveau of concernniveau.

Hoewel de inlevertermijn ruim is neergezet adviseren wij om snel inzicht te krijgen in de consequenties voor uw onderneming. Heeft u nog geld tegoed of dient u juist terug te betalen? Beide kunnen sterk van invloed zijn op uw liquiditeit en/of gemoedsrust.

Afier kan behulpzaam zijn bij deze afrekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de zogenaamde “derdenverklaring” en uiteraard de verklaringen die voorbehouden zijn aan accountants.

Duidelijk is dat de overheid een uitgebreid controlesysteem heeft bedacht om toe te zien op de doelmatigheid van de bijna € 8 miljard overheidsgeld.

Dus
Wilt u sparren over uw specifieke casus en tijdig inzicht hebben in de consequenties voor uw ondernemingen?

Zoek contact met uw relatiebeheerder of mail naar info@afier.com.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief