21-07-2016

Afier onderneemt maatschappelijk verantwoord!

Afgelopen dinsdag (31 mei) heeft Afier uit handen van Maurice Hoogeveen (wethouder van Economische Zaken van de gemeente Assen) het MVO-certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken mogen ontvangen!

Afier voldoet! Op elk van de drie P’s (People, Planet en Profijt) van MVO heeft Afier goede praktijktoepassingen laten zien. Voor kennisdeling en verdere ontwikkelingen participeert Afier als lid van het MVO-platform van de stichting AssenvoorAssen.

MVO 2

De MVO-Alliantie Noord Nederland verleent dit certificaat aan bedrijven en organisaties die MVO integraal in hun bedrijfsvisie hebben opgenomen en ook daadwerkelijk toepassen. Door het uitreiken van dit certificaat wordt zichtbaar hoeveel en welke bedrijven en organisaties in Noord Nederland sociaal en duurzaam ondernemen en werken.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO-Alliantie Noord-Nederland is een platform van de Stichting AssenvoorAssen. Deze stichting richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – op de drie P’s van People, Planet en Profit. People, de mensen binnen en buiten de onderneming, Planet, de gevolgen voor het (leef)milieu en Profit, de meerwaarde: de economische en maatschappelijk opbrengst van goederen en diensten.

Certificaat MVO

 

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder