28-04-2019

Afier goedgekeurd!

De afgelopen jaren heeft u vaak gehoord dat er veel problemen waren met de kwaliteit van accountants. Afier is zich van het belang van goede kwaliteit van werken zeer bewust. Zij heeft daarom de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kennis en vaardigheden van de ‘mensen-voor-cijfers’ en daarmee in de kwaliteit van werken.

Kwaliteit dossiers: 100% positief

Op 10, 11 en vervolgens op 19 en 20 september zijn de kwaliteitsonderzoekers van NBA/SRA aan de hand van AFM-richtlijnen bezig geweest om de kwaliteit in de organisatie en van vele dossiers bij Afier vast te stellen. Op 27 oktober 2018 werd ons meegedeeld dat sprake was van 100% positieve uitkomst van dit onderzoek.

De Raad van Toezicht van de NBA heeft op vrijdag 24 januari 2019 ons schriftelijk bevestigd dat bij Afier Accountants BV en Afier Auditors BV het benodigde stelsel van kwaliteitsbeheersing van een accountantspraktijk, in opzet en werking, voldoet aan de wet op het accountantsberoep. Afier is nu kandidaat-lid van SRA, onze aanvraag tot lidmaatschap van SRA is in behandeling genomen.

Enorm blij

Het spreekt vanzelf dat het hele team van Afier enorm blij is met deze positieve uitkomst en vol goede moed aan de slag is om de kwaliteit blijvend op dit hoge niveau te handhaven. Wij gaan zeer binnenkort middels een eigen onderzoek ook de andere belangrijke maatstaf voor onze kwaliteit vaststellen: de klanttevredenheid. Afier blijft daarmee op alle mogelijkheden werken aan feedback en vervolgens verbetering van onze werkwijzen.

Mocht u vragen hebben over de kwaliteit van werken van Afier of het onderzoek van de NBA/SRA dan kunt u altijd contact opnemen.

Aanmelden nieuwsbrief