08-01-2015

Afier Audit + Assurance

Afier Audit + Assurance onderdeel van Afier Accountancy BV geeft, in samenwerking met Insite Audit BV,  de ISAE 3402 verklaring af bij KPN-dochteronderneming Application Net BV.

In 2014 zijn door Insite Audit BV en Afier diverse onderzoeken uitgevoerd op de interne beheersing van ApplicationNet BV te Groningen. Op basis van deze werkzaamheden is op maandag 5 januari 2015 door Erik-Jan Kreuze RE RA de ISAE 3402  verklaring getekend en is het rapport feestelijk overhandigd aan mevrouw Marlien Rump, de directeur van ApplicationNet.  ApplicationNet was zeer tevreden over de samenwerking tussen de drie partijen en een eerste afspraak voor continuering van deze aanpak is al weer gemaakt. Met de groeiende vraag naar certificering aan de hand van voorheen SAS70, nu ISAE 3402 en straks de SOC 2/3 is bij Afier de inzet op dit onderwerp vergroot en de samenwerking met Insite Audit BV geïntensiveerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik-Jan Kreuze op 06-20490649.   foto ApplicationNet BV

Op de foto:  v.l.n.r. Erik-Jan  Kreuze (Afier), Marlien Rump (directeur ApplicationNet), Ad van ’t Hoenderdal (security officer ApplicationNet) en Wilfred Hanekamp (Insite Audit BV)

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Elektrische fiets, auto of bedrijfswagen: hoe zit het nu (fiscaal) precies?

Er kunnen verschillende (fiscale) voordelen zitten aan de aankoop of verstrekking van elektrische voertuigen. De regelgeving daarover is in de loop van de tijd nogal…

Lees verder

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen…

Lees verder

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling…

Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per…

Lees verder