17-05-2017

Afier Accountants en MKB-Noord houden bijeenkomst Cybercrime

Als kennispartner van MKB-Noord mocht Erik-Jan Kreuze, zelf ook IT-auditor, van Afier Accountants + Adviseurs de bijeenkomst openen met de woorden ‘over de impact van cybercrime hoeven we het vandaag niet te hebben’. De sprekers over cybercrime bevestigden de groeiende aandacht voor deze criminaliteit, echter ook het achterblijven van de aandacht van MKB-bedrijven voor deze risico’s was een opvallende conclusie.

De locatie de Melkfabriek in Bunne is in de vorige eeuw (1936) opgericht om een antwoord te geven op de noodzaak om machinaal melk te verwerken in het Drentse Dorp Bunne. De Coöperatie Bunne hield al in 1960 op te bestaan, maar de noodzaak om gezamenlijk het hoofd te bieden aan disruptieve ontwikkelingen bestaat nog steeds. De volle zaal met MKB-ondernemers hoorde het gelaten aan. Na de eerste spreker, mevrouw Annemieke Wageman, security officer van TNT Benelux, barsten ze echter uit in vragen. De MKB-ondernemers die aanwezig waren zaten vol praktische vragen rondom informatiebeveiliging. Hoe veilig is dropbox, google-doc’s, wetransfer, hoe veilig is mijn cloud-leverancier, hoe moet je reageren op ransomware, moet ik me verzekeren en wat moet je doen om dekking te krijgen als je verzekerd bent. Met veel elan werden alle vragen beantwoord. Annemieke Wageman had er duidelijk lol in en was niet voor niets uit Amsterdam afgereisd naar het landelijke Bunne.

De tweede spreker was mevrouw Caroline van der Weerdt. Een pittige onderzoeker van TNO uit Groningen. Ze gaf bij de introductie aan dat zij zich vooral richt op de relatie tussen mensen en cyber. Ze heeft TNO onderzoek gedaan naar de aandacht voor cyberrisico’s en het MKB. Eerst waarschuwde ze voor de impact. Sinds 2013 is het aantal gevallen van gijzelingssoftware verzesvoudigd. TNO heeft een scan ontwikkeld waarmee MKB-bedrijven kunnen vaststellen of ze er qua beveiliging voldoende aan gedaan hebben. Van der Weerdt wees erop dat goede beveiliging wel iets kost, dus dat MKB-bedrijven dat moeten afwegen tegenover de kosten van een gijzeling. En dan heeft ze nog geen rekening gehouden met de imagoschade. Heel opmerkelijk was de bevindingen dat extraverte, maar ook mensen die onder hoge werkdruk opereren, eerder geneigd zijn om op onbetrouwbare links te drukken. Toch ook een advies om als werkgevers op de werkdruk te letten om dit soort neveneffecten te voorkomen.

Caroline van der Weerdt legde ook nog de relatie met de wet datalekken. Ieder (MKB-) bedrijf moet een responsplan hebben om snel de juiste maatregelen te treffen. Het is onderdeel van good governance om in ieder bedrijf maximaal aandacht te geven aan de bescherming van privacygevoelige informatie. Voor zorgdossiers wordt op het ‘dark internet’ al snel € 100 betaald. De hackers hebben een lucratieve handel omdat de getroffenen vlot betalen als ze met deze informatie gechanteerd worden. De MKB-ondernemers gingen vol met waarschuwingen en tips aan een gezellige borrel.

De beide spreeksters werden door Rinze van der Born en Erik-Jan Kreuze bedankt voor hun informatieve bijdrage. Komend jaar zullen MKB Noord en haar kennispartner Afier Accountants + Adviseurs nog vaker bijeenkomsten organiseren om het MKB te informeren over actuele en interessante onderwerpen. Zie daarvoor www.mkbnoord.nl, om alle presentaties van deze bijeenkomst (veilig) te downloaden.

Aanmelden nieuwsbrief