06-01-2022

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf of lease van een nieuwe of een gebruikte elektrische personenauto, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Subsidie nieuwe auto’s verlaagd

De subsidiebedragen voor nieuwe auto’s zijn verlaagd. Dat hangt samen met de toename van het aanbod en de snellere prijsdaling dan waarmee rekening was gehouden.

Om meer particulieren de kans te geven over te stappen naar een elektrische personenauto is het budget voor de SEPP voor de komende jaren verhoogd.

Subsidiebedragen elektrische auto 2022, 2023 en 2024

De subsidiebedragen voor nieuwe elektrische auto’s zijn als volgt:

Jaar Nieuw bedrag Oud bedrag
 2022  € 3.350  € 3.700
 2023  € 2.950  € 3.350
 2024  € 2.550  € 2.950

Voorwaarde aanvraag subsidie vervallen

De voorwaarde, dat de aanvraag van de subsidie binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van de lease- of koopovereenkomst moet worden ingediend, is vervallen. Vanwege de jaarlijkse subsidieplafonds en de afhandeling op volgorde van binnenkomst is er voldoende prikkel om de subsidieaanvraag snel in te dienen.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief