Afier

Vooruitgedacht

Achterom kijken is onvermijdelijk en wijs om te doen. We leren van alles wat er achter ons ligt. Maar daar mag het niet bij blijven, vinden wij als Afieristen. Integendeel: de blik moet vooral vooruit gericht zijn. Op de dag van morgen tot aan de stip aan de horizon, over een aantal jaren.

Nick de la Haye
Assistent-accountant

Heeft u scherp in beeld hoe uw financiële toekomst eruit ziet? Waar kansen en bedreigingen liggen? Zelf duurzaam vooruitkijken vanuit de eigen organisatie wat betreft de financiële aspecten, kan behoorlijk complex zijn. Daarom kijkt Afier graag met u mee.

Samen met u vertalen wij uw strategie en beleid naar realistische prognoses en concrete meetpunten. Op basis daarvan (1) rekenen wij voor u uit wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de kostprijs, (2) maken wij investeringscalculaties, (3) rendementsberekeningen en (4) stellen een liquiditeitsprognose op.

Wanneer het financiële plaatje compleet en helder is, heeft u een gedegen richtlijn waarop de toekomst van de organisatie (mede) gestuurd kan worden. Desgewenst kunnen wij de financiële situatie voor u blijven bewaken en bijsturen op basis van nieuwe ontwikkelingen, binnen uw organisatie en daarbuiten. Want het zakelijk landschap blijft in beweging. En daarin denken wij graag vooruit.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs