Afier

Grip

Ondernemen is soms een complexe zaak. Het landschap waarin u zich begeeft, beweegt verschillende kanten op en daar heeft u lang niet altijd invloed op. Niet zo vreemd dat ondernemers het gevoel hebben de grip op hun bedrijf te verliezen. Afier heeft als kerntaak ondernemingen te ondersteunen en tijdig bij te sturen.

Nick de la Haye
Assistent-accountant

Risico’s helder in beeld

Risicomanagement is wat ons betreft een continu proces. Om te beginnen kijken we met u naar de strategie en doelstellingen: zijn deze concreet en realistisch genoeg of kan het nog wel iets ambitieuzer? In deze analyse worden direct ook de organisatiestructuur en administratieprocessen meegenomen: van welke constructie is er sprake, welke implicaties heeft dat en hoe optimaal is het proces van administreren? Wij brengen graag uw risico’s helder in beeld. Misschien op een A3, maar samen proberen we daar natuurlijk zo snel mogelijk een A4 van te maken.Op basis van alle relevante gegevens zorgen wij voor heldere en kernachtige managementinformatie. Informatie waar u op kunt sturen. En op basis waarvan u vervolgens goed onderbouwde besluiten kunt nemen. Want dat is wat ons betreft ‘controlling’ zoals het bedoeld is: om u als ondernemer vooruit te helpen.

Wij laten uw controller of administratie professioneel groeien

Indien gewenst kunnen wij u ook periodiek bijstaan in opmaken, controleren of analyseren van de eerder genoemde cijfers. Dat kan langdurig (en tegen een scherp tarief) maar ook incidenteel en in samenwerking met uw controller / administratie. Deze neemt dit vervolgens weer van ons over en is daarmee tegelijkertijd gegroeid in het vak. Wie weet ooit nog eens ‘controller van het jaar’ in Noord Nederland… Deze Mensen voor Cijfers Prijs is ook een initiatief van Afier ( http://www.mvcp.nl ).

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs