Afier

Afierisme

Wij doen gewoon ons werk. Toch betekent dat ‘gewone’ wel dat wij het op onze geheel eigen en doordachte wijze doen. Op een manier die in de loop der tijd de naam ‘Afierisme’ heeft gekregen. Een werkwijze waar wij inmiddels ‘fier’ op zijn.

Nick de la Haye
Assistent-accountant

Het verhaal achter de cijfers

Mensen gaan bij ons altijd voor cijfers. Want cijfers zeggen iets over de inzet en het harde werken door de mensen in een bedrijf. Het zegt iets over de resultaten die ze daarmee hebben behaald. Over de plannen, doelen en wensen van ondernemers. Wij willen dan ook graag weten waar u mee bezig bent. Wij willen u leren kennen en daarmee het verhaal achter de cijfers waar wij mee werken. Pas dan kunnen wij optimaal ondersteunen en adviseren. In de richting die u voor ogen heeft. Bij ons is het inplannen van kwartaalgesprekken dan ook vanzelfsprekend. Liefst persoonlijk en met de voeten op tafel. En met een heldere analyse of prognose op een A4-tje.

Het houdt niet op na 17.00 uur

(en kan ook spontaan)

Het verantwoordelijkheidsgevoel voor u als klant leeft bij ons heel breed. Dat houdt niet op na 17.00 uur. Schiet ons iets te binnen waar u voordeel van kunt hebben, bellen of mailen wij u. Of nog beter: we komen even langs. Dat is overigens de manier die onze voorkeur heeft: liefst kernachtig persoonlijk contact. Zeker waar het zaken betreft die extra aandacht behoeven  en waar uw gevoel een rol speelt. Dat is lastig via de mail…

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs