Afier

Leer ons kennen.

Accountancy, bedrijfsadvies: het is een prachtvak. Het stelt ons in staat om mensen te helpen met iets waar ze zelf niet aan toekomen of waarvoor ze onvoldoende specifieke expertise in huis hebben. Om dan samen de betekenis achter de harde feiten te lezen.
Want: de cijfers van uw onderneming zijn belangrijk. Maar veel belangrijker is wat die cijfers vertellen. Ze krijgen pas betekenis in relatie tot uw wensen en behoeften. Wat wilt u nu en in de toekomst? Welke mogelijkheden zijn reëel? Die vragen zult u ons telkens weer horen stellen.

Rick Breedveld
Assistent-accountant

Eén A4-tje

Al snel in ons professionele leven kwamen wij tot de conclusie dat ‘kort en bondig’ beter aansloeg dan ‘lang en uitvoerig’. Natuurlijk voldoen wij aan alle formaliteiten en dus produceren wij aangiften, jaarrekeningen en soms adviesdocumenten van meerdere pagina’s. Echter: waar het kan moet het op één A4-tje. Wij gaan voor de kern en het overzicht.

Emotie & concrete ontwikkeling

Elke onderneming ontwikkelt zich vrijwel voortdurend, verschillende kanten op. Groei of krimp, overname of fusie. Dat brengt feitelijke veranderingen met zich mee maar vaak ook emoties. Onzekerheid, euforie, verkramping. Wij helpen die emotie te kanaliseren, terwijl wij met u op één A4-tje helder krijgen hoe die ontwikkeling concreet vorm krijgt.

‘Waar staan u en uw bedrijf over 5 of 10 jaar?’

Wij hechten aan een prettige, doelgerichte en persoonlijke manier van samenwerken. Met uw accountant en fiscaaljurist werkt u immers vaak net zo intensief samen als met uw naaste medewerkers. Sterker nog: de accountant of fiscaaljurist is een vertrouwenspersoon waarmee u meer deelt dan met uw naaste medewerkers. Om de vraag ‘waar staat u over 5 jaar’ te beantwoorden heeft u iemand nodig waarmee het klikt. Een authentiek gevoel van vertrouwen. Daar gaat het bij ons om.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs