Sonja van der Meer is sinds maart 2018 aangesteld als directeur van stichting Het Drentse Landschap. Een stichting die zich al sinds jaar en dag inzet voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur, het landschap en het culturele erfgoed van Drenthe. Een complexe organisatie, eentje waar Afier nauw bij betrokken is. ‘Afier past goed bij ons.’

Het Drentse Landschap bestaat al meer dan 85 jaar. Sinds de oprichting in 1934 is er veel gebeurd en directeur Sonja van der Meer hoopt dat dat ook nog jaren zo blijft. ‘De groei van de stichting begon in de jaren ’70 en ’80 toen men zich ervan bewust werd dat er iets moest worden gedaan om het landschap en het erfgoed in Nederland te beschermen.

“In totaal heeft Het Drentse Landschap bijna 9.000 hectare en 270 gebouwen in beheer.”

Vanaf de jaren ’90 werd onze stichting betrokken bij allerlei maatschappelijke opgaven, zoals waterveiligheid. Hiervoor moesten bergingsgebieden worden ingericht en waren nieuwe natuurgebieden nodig. Met name in het Hunzedal is hierdoor een heel nieuw natuurgebied ontstaan van duizenden hectare. Tegelijkertijd werden we steeds vaker gevraagd om het Drentse erfgoed te beschermen, zoals de boerderijen in Orvelte.’

In totaal heeft Het Drentse Landschap bijna 9.000 hectare en 270 gebouwen in beheer. Naast boerderijen vallen daar ook kerken, molens en havezaten onder.

Maatschappelijk belang

Afier is sinds 2015 betrokken bij Het Drentse Landschap. ‘Het klikte meteen met de mensen van Afier. Dat is toch altijd even afwachten, want bij zo’n eerste keer is het vooral even aftasten. In het tweede jaar gaat het allemaal al wat makkelijker en als het goed is vind je elkaar in het derde jaar. Dan heb je de planning in beeld, weet je wie er allemaal werken en gaat de samenwerking steeds soepeler.’

Wat Van der Meer vooral belangrijk vindt, is dat Afier begrijpt waar de stichting voor staat en dat zij dat maatschappelijke belang eveneens onderschrijven. ‘In een relatie dien je elkaar te erkennen en te waarderen in wat je doet. Een accountantskantoor heeft natuurlijk heel andere taken dan wij. Maar Afier past goed bij ons, omdat zij ook sociaal en maatschappelijk betrokken zijn. Dat sprak me meteen heel erg aan.’

Complexe organisatie

De betrokkenheid van Afier zit ‘m volgens Van der Meer vooral in de gesprekken over de jaarrekening. ‘Je komt bij ons al snel uit op de inhoud. Afier is oprecht geïnteresseerd. Dat maakt de samenwerking vruchtbaar. Het is ook knap van ze, want onze organisatie is complex. We beschermen natuur en erfgoed en dat betekent dat we veel bezit hebben.’ Van der Meer: ‘We zijn geen eenvoudige en overzichtelijke organisatie. Om te begrijpen waar we mee bezig zijn, moet je er echt induiken en dat wordt door hen heel serieus genomen.’

“Wij geven een stem aan datgene wat geen stem heeft, de natuur en ons erfgoed.”

Een goede samenwerking betekent volgens Van der Meer dat je elkaar scherp houdt en ook feedback aan elkaar kunt geven. ‘Open communicatie is echt van belang. Iets waar beide partijen aan moeten werken. Dat geeft de relatie meer inhoud en diepgang. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek, nemen de tijd en vertrouwen elkaar. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Een goede relatie staat en valt met vertrouwen en eerlijkheid.’

Ingewikkelde vraagstukken

En zoals Het Drentse Landschap vertrouwen heeft in Afier, hoopt de stichting op het vertrouwen van de mensen om hen heen. ‘Dat heeft onze stichting nodig. Met een terugtrekkende overheid hebben we de steun vanuit de samenleving steeds harder nodig. Het landschap van Drenthe zal komende decennia flink veranderen. Door de klimaatverandering, maar ook door het verduurzamen van onze energievoorziening, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en de omslag naar een kringlooplandbouw.

Dat zijn ingewikkelde vraagstukken die met een grote zorgvuldigheid moeten worden opgepakt. Wat we nu veranderen, kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid voor plant, dier en mens in de toekomst. En dat is ook wat we doen, wij geven een stem aan datgene wat geen stem heeft, de natuur en ons erfgoed. Dat is onze opdracht al sinds 1934: zorgen voor een mooi en leefbaar Drenthe voor iedereen en voor altijd.’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze samenwerking of bent u benieuwd wat we voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op via info@afier.com of via telefoonnummer 0592 – 53 09 53. We helpen u graag!