Afier

Congres van studievereniging Check

Op woensdag 13 maart mocht Afier aanwezig zijn op het congres van studievereniging Check in de Euroborg te Groningen. Het congres had als titel ‘nieuw tijdperk, nieuwe verwachtingen’.

Namens Afier mocht Erik-Jan Kreuze een lezing houden over accountants en werkdruk. De lezing had als veel betekende titel ‘is er leven na de leaseauto’. Daarmee aangevende dat er meer is dan een leaseauto in het leven. In de lezing kwamen de 5-p’s van minder stress aan de orde. De P van ‘Personal’ ging in op de persoonlijkheidskenmerken van de studenten. Van de aanwezige studenten had 60% de 16personalities.com-test ingevuld. Daaruit kwam een bijzondere constatering dat 1/3 daarvan type ‘consul’ heeft en daarmee een heel ander beeld van de accountants van de toekomst geeft.

Na de lezing hielden Wim Vellema en Erik-Jan Kreuze drie workshops. Het thema daar was in het verlengde van de P van Purpose uit de lezing: bedrijfswaardering 1.0 versus de ‘scale of significance’. Deze laatste methode wordt nu door diverse ‘betekenisvolle ondernemers’ uit meerdere landen ontwikkeld. Afier is hierbij als community builder voor Noord-Nederland betrokken en heeft nauwe banden met initiatiefnemers Manifesto uit Amsterdam. De studenten werden in groepjes van 2 of 3 gevraagd ‘de scale’ te helpen met hun input. Daarbij had Afier een prijs uitgeloofd voor de meeste constructieve bijdrage. In de verschillende sessies sprongen Leonie Jager en Ruben Wolting en Daan Aalbers en Lars Kok er uit. Zij hadden de problematiek systematisch aangepakt en wisten op basis van de SDG (sustainability development goals) te werken aan een methode van bedrijfswaardering die verder ging dan de klassieke financieel-economische waarde bepaling.

Afier kijkt terug op een geslaagde dag en hoopt dat de studenten verder willen bijdragen aan de ontwikkeling van de ‘scale of significance’.

Van links naar rechts: Erik-Jan Kreuze, Daan Aalbers, Leonie Jager, Ruben Wolting en Wim Vellema. Op de foto ontbreekt Lars Kok, hij was alweer naar zijn bijbaan vertrokken

De presentaties zijn na te zien op slideshare:

 

 

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs