Om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om te investeren heeft staatssecretaris Van Rij van het Ministerie van Financiën schriftelijk aangekondigd dat er voor het jaar 2023 mogelijk een uitbreiding komt van de willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dat betekent dat u maximaal 50% van de afschrijvingskosten (aanschafkosten minus de restwaarde) direct in 2023 ten laste van de winst mag brengen. De resterende 50% moet u verder regulier afschrijven over de economische levensduur. De regeling gaat gelden voor zowel de onderneming in de IB-sfeer (eenmanszaak, VOF) als de VPB-sfeer (BV).

De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige afschrijving gaat alleen gelden voor investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of voortbrengingskosten die in 2023 zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen van een opdrachtbevestiging of offerte. Dit maakt het mogelijk aantrekkelijk om voorgenomen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen te verplaatsen naar 2023.
Het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van het betreffende bedrijfsmiddel verandert hierdoor niet, deze wordt slechts naar voren gehaald. Het voordeel betreft dus een liquiditeitsvoordeel.

Van deze regeling uitgesloten bedrijfsmiddelen

De regeling is niet van toepassing op alle bedrijfsmiddelen. De van deze regeling uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:

  • Vliegtuigen gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (tenzij elektrische personenauto’s);
  • Immateriële activa, zoals quota, goodwill, vermogensrechten etc.;
  • Dieren;
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden (dit kan ook tussen B.V.’s in uw eigen B.V.-structuur zijn als er geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is!)

Let op: onder voorbehoud

Het voorstel voor de willekeurige afschrijving voor investeringen in 2023 is slechts nog een aankondiging in een brief van de staatssecretaris. Deze aankondiging moet nu nog worden vastgesteld in een wetsvoorstel dat vervolgens weer moet worden aangenomen in de Tweede – en Eerste Kamer. Er kan dus nog een wijziging komen of de regeling kan alsnog van de baan gaan!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of heeft u andere fiscale vragen? Neem dan contact op met uw Afier belastingadviseur of via ons algemene telefoonnummer 0592 – 53 09 53 of via info@afier.com. We helpen u graag!