Koploperprijs duurzaam ondernemen uitgereikt

Afier was deelnemer van het Koplopertraject duurzaam ondernemen. Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de (regionale) economie, door vooruitstrevende MKB-ondernemers en andere organisaties de kennis, tools en het netwerk te bieden om duurzaam te innoveren en beter in te spelen op de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Toekomstbestendig ondernemen dus! Een traject waarin vooruitstrevende MKB-ers elkaar inspireren.

André Kool en Erik-Jan Kreuze vertelden hier eerder over in het artikel: Koplopers zijn het eerste bij de finish.

Hoe ziet dit traject eruit?

  • Deelnemers beginnen met inzicht in de huidige situatie: wat gaat er al goed en wat kan er beter? De nulmeting. De deelnemers worden doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht.
  • Vervolgens kijken ze vooruit (visie): waar willen ze staan over enkele jaren en wat zijn onze ambities? Dit vertalen ze vervolgens in een praktisch actieplan (de DuOn-agenda). Zo ontstaat een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act) waarmee de deelnemers systematisch steeds verder verduurzamen: klimaatneutraal, circulair, inclusief en meer.
  • In de laatste stap besteden ze aandacht aan een effectieve MVO-communicatie: wat is je verhaal naar je stakeholders toe?

Koploperprijs

Het Koploperproject wordt afgesloten met een groot Koplopersymposium. Daar presenteren de Koplopers hun resultaten en ze inspireren andere bedrijven. De deelnemer die de MVO-huiswerkopdracht het beste heeft gemaakt, wint de Koploperprijs.

Video koplopertraject deelnemer Afier

Voor het Koplopertraject werd een video opgenomen waarin Afier laat zien hoe zij met duurzaamheid omgaan.

Video alle koplopertraject deelnemers

Bekijk hieronder de video waarin alle deelnemers in beeld komen:

Winnaar koploperstraject duurzaam ondernemen

De winnaar is inmiddels bekendgemaakt. We feliciteren Quercus boomexperts B.V. van harte!


Koplopers zijn het eerste bij de finish

Niet meefietsen in het peloton, laat staan wachten op de bezemwagen. Ondernemers die als eerste willen finishen, moeten tot de kopgroep behoren. Lees verder >>

Een interimcontroller inschakelen

Holthausen kiest voor een interim controller van Afier
Nieuwe activiteiten brengen voor een onderneming nieuw werk mee. Extra werk, maar soms ook werk dat vraagt om specifieke kennis die op dat moment niet in huis is. Lees verder >>