Een interim controller inschakelen – Holthausen doet het.

Vanaf 2017 namen de waterstofactiviteiten van Holthausen flink toe, dat leidde in 2020 tot een joint venture met Hyzon Inc. voor de productie van waterstofvrachtwagens. Nieuwe activiteiten brengen voor een onderneming nieuw werk mee. Extra werk, maar soms ook werk dat vraagt om specifieke kennis die op dat moment niet in huis is.

Holthausen koos ervoor om in 2018 een interim controller van Afier aan te haken, Arjen Reinsma. Arjen vertelt in deze blog hoe hij hen ondersteunt en wat een interim controller kan betekenen voor een organisatie.

Financiële beheersing

Sinds het begin ondersteun ik de directie van Holthausen bij de financiële beheersing van de nieuwe waterstofactiviteiten. Door deze nieuwe activiteiten kwam er een hoop extra werk op de schouders te liggen van de medewerkers die het al zo druk hadden met hun werk.

Met name het financieel beheersen van de projecten en het bewaken van de financiering (vooral subsidievoorwaarden) hadden extra aandacht nodig.

Doel en stappenplan

Allereerst bepaalden we samen met de directie het doel en het stappenplan om dit doel te bereiken. Hiermee werd over en weer duidelijk wat ik wel en niet zou doen. Als interim controller kan alles op je pad komen waar een financieel aspect aan zit en tsja, dat is bijna alles.

Samenwerken met vaste medewerkers

Het doel dat we samen formuleerden, was om ervoor te zorgen dat de directie voldoende en betrouwbare financiële informatie kreeg waarop zij kan sturen. Om daar te komen, heb ik in het begin ruim de tijd gestoken in het leren kennen van de medewerkers.

“Doordat hij de druk bij de huidige medewerkers wegneemt en ook de controller kent, verloopt deze samenwerking heel goed.”

Ik vind het altijd erg leuk nieuwe mensen te leren en kennen en te horen wat hen drijft in hun werk. Hiermee krijg ik ook direct een eerste indruk welke werkzaamheden ze al uitvoeren en welke ik dan nog moet oppakken.

Interne rapportering

Vervolgens heb ik op basis van de aanwezige gegevens de interne rapportering opgesteld. Zoals altijd bij rapportering is het verhaal achter deze cijfers het belangrijkste. Door mijn 15 jaar accountancyervaring ben ik getraind in het opsporen van de grootste fouten in rapporten en het bespreekbaar maken daarvan, dat vind ik leuk om te doen.

Soms leidt dat er wel toe dat er discussie ontstaat, maar het doel blijft altijd het beste te doen voor de continuïteit van de zaak.

Optimaliseren software

Vervolgens heb ik samen met de medewerkers gewerkt aan het optimaliseren van de software waaruit we de gegevens voor de interne rapportering krijgen. Samen zorgen we dat de uren, facturen, betalingen en ontvangsten op tijd en goed in de administratie verantwoord worden.

Ondanks dat het opstellen van de interne rapportering steeds efficiënter ging, bleek het door grote de groei van de activiteiten steeds lastiger te realiseren met de huidige bezetting.

Altijd extra hulp paraat

Gelukkig hebben we bij Afier assistent controllers beschikbaar die ook tijdelijk kunnen ondersteunen. Na een afstemming met de directie blijkt de klik met Rick het best en mag hij ook Holthausen komen helpen. Doordat hij ook weer druk bij de huidige medewerkers wegneemt en ook de controller kent, verloopt deze samenwerking heel goed.

Liquiditeitsplanning en inzicht in voortgang

Op dit moment heeft de directie altijd inzicht in de liquiditeitsplanning en periodiek inzicht in de voortgang van de projecten. Voldoende informatie is natuurlijk een continu proces en door de efficiëntere inrichting kunnen we nu ook prima voldoen aan incidentele verzoeken.

Rick en ik werken beide tot op de dag van vandaag met veel plezier bij Holthausen en zijn dankbaar dat we onderdeel uit mogen maken van de waterstofontwikkelingen in het noorden.


Ook (tijdelijke) ondersteuning nodig?

Onze interim controllers gaan graag met u in gesprek om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact op met:

Arjen Reinsma
Telefoon: 0592 – 530 953
E-mail: a.reinsma@afier.com