Hoe kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk verduurzamen?

Je kunt er als ondernemer bijna niet meer omheen: verduurzamen. Inmiddels is duurzaam ondernemen geen trend meer maar een must. Steeds meer bedrijven zoeken dan naar manieren om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid. Gelukkig stelt de overheid diverse subsidies en speciale aftrekposten ter beschikking waar ondernemers gebruik van kunnen maken om hun onderneming betaalbaar te verduurzamen. Benieuwd naar de mogelijkheden? In onderstaand bericht zetten wij de belangrijkste regelingen voor u op een rijtje.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/VAMIL

De MIA is een speciale aftrek voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen. De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarbij drie categorieën te zijn onderscheiden. De investeringsaftrek bedraagt 13.5%, 27% of 36% en is vanaf 1 januari 2022 zelfs gestegen naar 27%, 36% of 45%.

De Vamil regeling maakt het mogelijk om willekeurig af te schrijven op milieu-investeringen. Het is hiermee mogelijk om tot 75% van de kosten in het jaar van aanschaf af te schrijven. Dit kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren. De overige 25% wordt regulier afgeschreven.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Mocht u als bedrijf investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en/of duurzame energie dan kan het mogelijk zijn om gebruik te maken van de EIA. De EIA is een fiscale aftrekpost van 45,5% over de investeringskosten.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE biedt aan ondernemers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en, tot 31 december 2023, voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt.

Stimuleer thuiswerken met de onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 zal het voor werkgevers mogelijk worden om een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken te verstrekken aan hun werknemers. De vergoeding mag maximaal € 2 per thuiswerkdag bedragen. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkvergoeding, óf de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer toekennen aan een werknemer.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Binnen de SDE++ is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. De SDE++ is bedoeld ter stimulering van de productie van duurzame energie en CO2-verlaging met als ultiem doel het haalbaar en betaalbaar maken van de energietransitie.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wordt er geïnvesteerd in innovatieve technieken of energiebronnen dan kan het mogelijk zijn om subsidie te krijgen in de vorm van de DEI+. De DEI+ maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor innovatieve technieken waarmee de CO2-uitstoot verminderd wordt, technieken waarmee minder energie gebruikt wordt, hernieuwbare energiebronnen of afvalverwerking in nieuwe producten of materialen.

De DEI+ maakt onderscheid tussen een pilotproject en een demonstratieproject.
In een pilotproject test u een nieuwe technologie en wordt deze verbeterd in een proefopstelling. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Om in aanmerking te komen voor subsidie bij pilotprojecten wordt gekeken naar de internationale stand van de techniek. Hierbij is het een vereiste dat het project innovatief is. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal twee keer eerder subsidie ontvangen mag zijn voor een soortgelijke installatie.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Als u als ondernemer een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset komt u in aanmerking voor de SEBA. De SEBA is beschikbaar voor ondernemers en non-profitinstellingen. De SEBA bedraagt maximaal 10% van de netto catalogusprijs bij aanschaf van een voertuig met voertuigcategorie N1 en 10% van de verkoopprijs zonder btw bij aanschaf van een voertuig in categorie N2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor bedrijfsauto’s.

Om als voertuig gecategoriseerd te worden in categorie N1 en/of N2 dient het te gaan om een voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuig met minimaal vier wielen. Voor categorie N1 geldt een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg. Voor N2 geldt een maximummassa tot 4.250 kg.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) technologische innovatie

Met het BMKB staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De BKMB staat open voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Binnen de Borgstelling MKB-kredieten is het mogelijk om extra steun te ontvangen voor investeringen in technologische ontwikkelingen.

Ondernemers die investeren in technologische ontwikkelingen kunnen op basis van de WBSO een S&O- verklaring aanvragen. Met deze verklaring gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling. Zo staat de overheid met de verklaring borg voor 60% van de lening bij een krediet van maximaal € 1,5 miljoen.

Verlaagde bijtelling elektrische auto van de zaak

Indien werknemers een elektrische auto leasen van de zaak is een lagere bijtelling verschuldigd dan bij andere auto’s. Voor auto’s die in 2021 in gebruik zijn genomen geldt een bijtelling van 12% tot een maximum cataloguswaarde van € 45.000. Voor auto’s die in 2022 in gebruik zijn/worden genomen worden geldt een bijtelling van 16% tot een maximum cataloguswaarde van € 35.000. Het reguliere bijtellingspercentage is 22%.

Voor emissievrije auto’s zoals waterstofauto’s en zonnecelauto’s gelden dezelfde kortingen op de bijtelling als voor elektrische auto’s. Het verschil is echter dat er geen maximum cataloguswaarde geldt voor de berekening van de verlaagde bijtelling.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Zou u graag energie besparen en meer verduurzamen in uw onderneming maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Met de SVM krijgt u subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies en uitvoering van het advies. De SVM staat open voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

Meer weten over de verschillende regelingen en de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u verder.

Download hier de flyer om alle informatie uit dit blog nog eens rustig na te kunnen lezen. >>