In de wereld van vandaag is succes niet alleen afhankelijk van winst, maar ook van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij Afier impact accountants en adviseurs begrijpen we uw streven naar groei en winst, terwijl u tegelijkertijd uw impact op het milieu wilt minimaliseren. Daarom delen we graag enkele slimme investeringsmaatregelingen die niet alleen uw bedrijfsresultaten kunnen verbeteren, maar ook een positieve invloed hebben op de wereld om ons heen.

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Kleine investeringen, grote impact. De KIA is een algemene aftrekpost voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Met de KIA kunt u een deel van uw investering in bedrijfsmiddelen direct in mindering brengen op uw fiscale winst. Het bedrag van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)/VAMIL

Maak uw bedrijf groener en bespaar op belastingen. Met de MIA krijgt u de kans om een deel van uw investering in duurzame bedrijfsmiddelen extra af te trekken van uw winst. De MIA bedraagt in 2023 27%, 36% of 45% afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt.

Tel daarbij de VAMIL-regeling op, die u toestaat om tot 75% van de kosten in het jaar van aanschaf af te schrijven, en u hebt een krachtige combinatie om uw duurzaamheidsdoelen te realiseren en uw winst te vergroten.

3. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energiebesparing en duurzame energie zijn de toekomst. Met de EIA kunt u een aanzienlijk deel van uw investering in deze gebieden direct aftrekken van de fiscale winst. De EIA bedraagt in 2023 45,5% over de investeringskosten.

De verwachting is dat de EIA vanaf volgend jaar wordt versoberd omdat het budget voor dit jaar wordt overschreden. Gebruik maken van de EIA is echter in 2023 nog onverminderd mogelijk. Mochten er investeringen op de planning staan waarvoor toepassing van de EIA mogelijk is, probeer er dan voor te zorgen dat deze investeringen nog in 2023 plaatsvinden voor extra voordeel.

4. Willekeurig afschrijven

In 2023 is het eenmalig mogelijk om op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal 50% willekeurig af te schrijven. Hierdoor is het mogelijk om snel in te spelen op nieuwe kansen zonder dat de liquiditeit in gevaar komt.

En dat is nog niet alles! U kunt deze regelingen ook combineren voor maximale voordelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de EIA of de MIA te combineren met de KIA.

Wilt u meer weten over hoe u deze investeringsmaatregelingen kunt benutten en uw bedrijf groener én winstgevender kunt maken? Neem vandaag nog contact op met Roy Weiland of een van onze andere belastingadviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek. U kunt ons bereiken via 0592 – 53 09 53 of via info@afier.com. Samen bouwen we aan een welvarende én duurzame toekomst!