Fiscaal voordeel met de innovatiebox: komt u in aanmerking?

Bedrijven stimuleren om te innoveren. Met die gedachte is de innovatiebox in het leven geroepen. De innovatiebox kunt u toepassen op winsten die voortkomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. U krijgt dan een flinke korting en betaalt in dit geval slechts 9% belasting in plaats van het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden

De innovatiebox is in principe bedoeld voor ieder bedrijf dat innoveert. Dus ieder bedrijf dat zich bezighoudt met o.a. research & development of bijvoorbeeld het optimaliseren van bestaande producten of processen. Maar, natuurlijk zijn ook aan deze regeling voorwaarden verbonden. De voorwaarden die gelden, zijn afhankelijk van de omzet van uw onderneming.

Kleine belastingplichtigen

Kenmerken:

  • In de afgelopen 5 jaar is in totaal minder dan 250 miljoen groepsomzet behaald
  • Het totale voordeel uit innovatie was in deze periode lager dan 37,5 miljoen.

Om de innovatiebox toe te passen, moet u zelf een immaterieel activum hebben voortgebracht en hiervoor moet ook een S&O-verklaring zijn afgegeven.

Grote belastingplichtigen

Kenmerken:

  • In de afgelopen 5 jaar is in totaal meer dan 250 miljoen groepsomzet behaald
  • Het totale voordeel uit innovatie was in deze periode meer dan 37,5 miljoen

Om de innovatiebox toe te passen, moet u een aanvullend toegangsbewijs kunnen overhandigen. Dit is bijvoorbeeld een octrooi, kwekersrecht, programmatuur, ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen, een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen, een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie of een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland.

Innovatiebox aanvragen

Het aanvragen van de innovatiebox is een complex proces. Dit komt doordat u overeenstemming moet bereiken met de Belastingdienst. En daar heeft u veel informatie voor nodig. Onder andere informatie over:

  • de onderneming zelf;
  • de innovatieve activiteiten van de onderneming;
  • de voortgebrachte immateriële activa en;
  • het voordeel dat behaald wordt met de innovatiebox.

De Belastingdienst en belastingplichtigen hebben vaak uiteenlopende gedachtes over de voordelen die in aanmerking komen voor de innovatiebox. Ons advies is om wel te streven naar overeenstemming met de Belastingdienst, zodat u discussie achteraf voorkomt.

Vaststellingsovereenkomst Innovatiebox

Wanneer overeenstemming met de Belastingdienst is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). De VSO heeft een maximale looptijd van 4 jaar; bestaande uit het jaar van sluiten van de overeenkomst plus drie jaren. Een VSO die afgesloten wordt in 2022 kan dus doorlopen tot en met 2025. Na afloop van de VSO moeten nieuwe afspraken gemaakt worden met de Belastingdienst.

Tip
Begin tijdig met de aanvraagprocedure! Gezien de benodigde stukken, kan dit nogal wat tijd in beslag nemen.

Is de innovatiebox altijd voordelig?

Het is in lang niet alle gevallen mogelijk of voordelig om de innovatiebox toe te passen. Stel dat er sprake is van innovaties waarmee u slechts een kleine winst behaalt, dan kan het zijn dat de mogelijke besparing niet opweegt tegen de hogere administratieve lasten. In de praktijk maken kleine bedrijven dan ook nog maar weinig gebruik van de innovatiebox.

Forfaitaire regeling

Naast de reguliere toepassing van de innovatiebox is het mogelijk om te kiezen voor een forfaitaire regeling. Ook hier zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden, maar het is een eenvoudigere toepassing van de innovatiebox. De aftrek van dit forfait is maximaal 25% van de winst vóór toepassing van de innovatiebox met een maximum van € 25.000. De forfaitaire regeling is voornamelijk voordelig voor kleinere ondernemingen die beperkt innovatief bezig zijn.

Innovatiebox voor u interessant?

Benieuwd of de innovatiebox u voordeel biedt? Of zoekt u hulp en advies bij de aanvraagprocedure? Onze adviseurs denken graag met u mee en helpen u graag om zaken sneller en gemakkelijker te regelen.

Neem gerust contact met ons op via:

Roy Weiland

Roy Weiland
r.weiland@afier.com
06-29682662

Download hier de folder om alle informatie nog eens rustig na te kunnen lezen. >>