Werkgevers die per 1 januari 2023 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober 2022 bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) premie Werkhervattingskas, maar riskeert wel maximaal tien jaar op te draaien voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Eigenrisicodrager voor WGA en/of ZW

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en terug wil keren naar de publieke verzekering van het UWV. De aanvraag moet 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2023 is dus 1 oktober 2022.

Wat zijn de voordelen van het eigenrisicodragerschap?

Als eigenrisicodrager draagt u zelf het financiële risico voor uw medewerker(st)ers. In ruil hiervoor betaalt u geen premie meer aan de Belastingdienst (zogeheten Werkhervattingskas). Eigenrisicodrager kunt u worden voor de Ziektewet én voor de WGA. Die eerste gaat u aan voor een periode van maximaal 2 jaar. Kiest u daarna ook voor eigenrisicodragerschap voor de WGA, dan komt er 10 jaar bij. In totaal bent u dan 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerk(st)ers.

Het is dan ook begrijpelijk dat u als eigenrisicodrager aantoonbaar verzekerd moet zijn. Voor de Ziektewet is dit niet per se verplicht, maar soms wel aan te raden. Wanneer u als werkgever besluit om eigenrisicodrager te worden, dan kunt u zoals gezegd twee keer per jaar over stappen. Een goede voorbereiding is essentieel, want eigenrisicodrager word je niet zomaar en het is niet voor iedere werkgever interessant om de overstap te maken. Bovendien kunt u niet elk half jaar wijzigen en weer terug naar het UWV óf opnieuw eigenrisicodrager worden. Want dit bent u voor minimaal 3 jaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap? Bent u benieuwd of het voor u wel of juist niet interessant is? Neem vooral contact op het onze HR & Salaris adviseurs via hr@afier.com of via 0592 – 530 953. We helpen u graag!