Marc van der Linden studeerde Finance & Control aan de NHL Stenden, vestiging Emmen. Inmiddels is Marc afgestudeerd en werkzaam bij Afier. Bij Afier heeft Marc een afstudeeropdracht gedaan voor de samenstelafdeling, dat is de afdeling die jaarrekeningen samenstelt voor klanten. Het resultaat: een BI dashboard dat klanten inzicht geeft in hun financiële en fiscale stabiliteit.

“Het is de missie van Afier om vanuit een kritische en mensgerichte samenwerking voor klanten en hun organisatie te komen tot financiële en fiscale stabiliteit en een breed rendement te realiseren. Aan mij de eer om een generiek BI dashboard met KPI’s (Key Performance Indicatoren) te bouwen dat hierbij kan ondersteunen. Ik heb eerst veel gesprekken met de mensen van Afier gevoerd om vast te kunnen stellen welke inzichten precies gewenst zijn en welke KPI’s generiek genoeg zijn voor alle klanten” vertelt Marc.

Dashboard is bruikbaar voor verschillende klanten

Relevante KPI’s zijn onder andere de omlooptijd voor crediteuren en debiteuren, het netto werkkapitaal en de solvabiliteit. Bij Afier werd al een andere rapportagetool gebruikt om analyses mee te maken. Marc heeft ervoor gekozen om Power BI in te zetten voor zijn afstudeeropdracht omdat dit meer mogelijkheden biedt qua visualisaties en efficiënter werkt dan de andere rapportagetool. Voor verschillende klanten kan nu namelijk hetzelfde dashboard worden gebruikt. De data komt uit Exact Online en wordt via een API van Power BI connector ingeladen.

Inzicht in financiële en fiscale stabiliteit

“Aan de hand van het normenkader kun je met klant bespreken wat boven en onder de norm zit en welke risico’s er zijn. Dit helpt ervoor te zorgen dat je als ondernemer financieel en fiscaal stabiel bent en blijft” licht Marc toe. “Het is nog niet 100% af maar de basis ligt er nu en ik ben erg enthousiast om dit verder te ontwikkelen. Het is ook mooi om te zien dat Afier het gebruik van Power BI als tool voor data-analyse en visualisatie verder uitrolt.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het BI dashboard van Afier? Neem dan contact op met Marc van der Linden of Gert-Jan Bos via info@afier.com of via 0592 – 530 953. We helpen u graag!