Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2022

De derde dinsdag van september, Prinsjesdag. De dag waarop de Belastingplannen voor 2022 bekendgemaakt werden. De belangrijkste wijzigingen zetten wij voor u op een rij. Het betreft de volgende onderwerpen die we hieronder voor uitwerken:

  • Verhoging milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Afbouw voordeel elektrische auto
  • Samenloop verhoging MIA en afbouw voordeel elektrische auto
  • Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding
  • Aanpassing belastingmoment aandelenoptierechten

Verhoging milieu-investeringsaftrek (MIA)

Per 1 januari 2022 worden de subsidiepercentages van de MIA verhoogd. De MIA zorgt ervoor dat het mogelijk is om een extra bedrag in aftrek te brengen van de fiscale winst wanneer een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft dat is opgenomen in de Milieulijst. De MIA kent drie verschillende categorieën met verschillende subsidiepercentages. De indeling in de categorieën is afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt.

Het hoogste subsidiepercentage stijgt in 2022 van 36% naar 45% en is bijvoorbeeld van toepassing op oplaadpunten voor elektrische voer- of vaartuigen en sinds 1 januari 2022 ook op bepaalde groene investeringen zoals een lichte elektrische bestelauto.

Het subsidiepercentage van categorie 2 stijgt van 27% naar 36%. Onder categorie 2 vallen onder andere waterbesparende voorzieningen of installaties.

Het subsidiepercentage van de 3de categorie stijgt van 13,5% naar 27% en is van toepassing op bijvoorbeeld biologische luchtfilters voor vluchtige organische stoffen of vergroening van een bedrijfsterrein.

Het maximale budget voor de MIA wordt voor de periode 2022-2024 verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen. Wanneer het budget op is, zal het niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de MIA. Mocht u van plan zijn om in 2022 investeringen te doen die kwalificeren voor de MIA, dan is het belangrijk om deze investering tijdig te doen.

Afbouw voordeel elektrische auto

De maximale catalogusprijs waarover het verlaagde bijtellingspercentage voor elektrische auto’s wordt berekend, wordt vanaf 2022 in twee stappen verlaagd. In 2022 stijgt hierdoor het verlaagde bijtellingspercentage van 12% naar 16% en wordt de grens voor toepassing van het verlaagde bijtellingspercentage verlaagd van € 45.000 naar € 35.000. In 2023 zal het bijtellingspercentage gelijk blijven, maar de grens nog verder dalen naar € 30.000.

Samenloop verhoging MIA en afbouw voordeel elektrische auto

Mocht u voornemens zijn om een elektrische auto aan te schaffen via de zaak, dan raden wij aan dit nog in 2021 te doen. Ondanks de verhoging van het subsidiepercentage van de MIA in 2022 zorgt de verhoging van de bijtelling ervoor dat het voordeliger is om een elektrische auto van de zaak nog in 2021 aan te schaffen.

In het onderstaande rekenvoorbeeld kunt u zien dat de totale kosten van de aanschaf en gebruik van een elektrische auto van de zaak in het eerst jaar lager zijn wanneer de auto in 2022 is aangeschaft in plaats van in 2021. Vanaf jaar 2 zorgt de hogere bijtelling er echter voor dat een auto die aangeschaft is in 2021 goedkoper is dan een auto die aangeschaft is in 2022. In het rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 45.000 en een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 100.000.

Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 zal het voor werkgevers mogelijk worden om een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken te verstrekken aan hun werknemers. De vergoeding mag maximaal € 2 per thuiswerkdag bedragen. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkvergoeding, óf de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer toekennen aan een werknemer.

Tot 1 januari 2022 blijft het mogelijk om de normale reiskostenvergoeding onbelast uit te betalen aan werknemers die deze al vóór 13 maart 2020 ontvingen. Dit geldt ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer volledig worden gemaakt.

Aanpassing belastingmoment aandelenoptierechten

Per 1 januari 2022 wordt het aantrekkelijker om aandelenoptierechten als loon te verstrekken aan werknemers. Aandelenoptierechten worden momenteel in de heffing betrokken op het moment dat de optie omgezet wordt in aandelen. Dit kan betalingsproblemen opleveren doordat het niet altijd mogelijk is om de aandelen op dat moment te verhandelen.

Met de aanpassing zullen aandelenoptierechten voortaan belast worden op het moment dat de aandelen daadwerkelijk verhandelbaar zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om de belastingaanslag te betalen door een deel van de aandelen te verkopen. Desgewenst blijft het ook mogelijk voor werknemers om het te laten zoals het was.

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.