Afier

Bijeenkomst van VNO-NCW Noord en POM

Dinsdag 16 april mocht Erik-Jan Kreuze tijdens een bijeenkomst van VNO-NCW Noord en Platform Ondernemers en Maatschappij in Veenhuizen als dagvoorzitter optreden bij POM-bijeenkomst over DeGrowth.

Compliment voor POM dat zij dit belangrijke en controversiële onderwerp hebben geagendeerd. Het was een prachtige middag waarbij velen met een open mind naar andere vorm economie van bedrijven hebben aangekeken. Kees Klomp zette de mensen aan het denken, maar sprekers als Douw Snoek, Diem Do, Robert Milder en Hettie Hoogers raakten de aanwezigen….. Er was een oprechte interesse in en ontvankelijkheid voor het onderwerp. Kees Klomp heeft getracht twee hardnekkige vooroordelen omtrent DeGrowth en de Betekeniseconomie weg te nemen. Ten eerste is de Betekeniseconomie niet ‘links’ of socialistisch. Het is een politiek kleurloze beweging van mensen die nadrukkelijk eigenaarschap nemen over hun leefomgeving en leefomstandigheden. Ten tweede gaat DeGrowth niet over krimp, recessie of andere economisch-negatieve begrippen; het gaat over herwaardering. ReValue. Het draait om de ontdekking en erkenning dat alleen het nastreven van welvaartsgroei (zakelijke waarde) een beperkte bezigheid is, en dat we ook welzijnsgroei (maatschappelijke waarde) en welbevindensgroei (persoonlijke waarde) moeten nastreven voor een gezonde aarde en een gezonde maatschappij.

Vervolgens werd in kleine groepen gesproken over de voorbeelden van de 4 pitchers. Het was een geslaagde middag en sterkt ons in het gevoel dat Afier als accountant zich in moet zetten voor de ‘scale of significance’.  Zie www.scaleofsignificance.org. Om daarmee te werken aan een andere vorm van bedrijfswaardering. Anno 2019 best logisch!

 

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs