Afier

Bijeenkomst actualiteit werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2010 had elke werkgever de keuze om te opteren voor de zogenaamde werkkostenregeling (hierna WKR). Op basis van een overgangsregeling mocht tot 1 januari 2015 ook voor het oude (huidige) systeem van kostenvergoedingen gekozen worden. Recentelijk heeft de Staatssecretaris tijdens Prinsjesdag definitief aangekondigd dat de overgangsregeling niet meer wordt verlengd en iedere werkgever per 1 januari a.s. verplicht gebruik dient te maken van de nieuwe WKR.

Afier Accountants en Bedrijfsadviseurs en Yspeert VWL Advocaten willen u dan ook op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en de voorbereidingen die u moet treffen. Daarom willen wij u uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Actualiteit Werkkostenregeling’ op donderdag 6 november a.s. Tijdens de bijeenkomst zal ook nog kort worden stilgestaan bij de veranderingen die de Wet Werk en Zekerheid met ingang van 1 januari a.s. met zich meebrengt.

Datum en locatie

Datum: Donderdag 6 november 2014

Tijdstip: 14.45 uur – 17.30 uur

Locatie: Fletcher Familiehotel Paterswolde

 Programma

Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

14.45 – 15.00 uur Inloop / ontvangst met koffie

15.00 – 15.05 uur Welkom en opening

15.05 – 15.50 uur Inleiding door fiscalist mr. A.L. Kool (Afier)

  • Hoofdlijnen van de nieuwe werkkostenregeling
  • Stappenplan

15.50 – 16.05 uur Korte pauze

16.05 – 16.45 uur Inleiding door advocaat T.S. Nicolai (Yspeert VWL)

  •  WKR in relatie tot (wijzigen van) arbeidsovereenkomsten
  •  Wet Werk en Zekerheid: veranderingen per 1 januari a.s.

16.45 – 16.55 uur Vragen

16.55 – 17.00 uur Afsluiting

17.00 – 17.30 uur Borrel

Snel en gemakkelijk aanmelden

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail aan r.spinder@afier.com. Uw partner/collega is uiteraard ook van harte welkom! Vermeldt u in uw e-mail daarom ook het aantal aanwezige personen. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de bijeenkomst te komen, maar u wilt zich wel graag laten informeren, dan kunt u dit ook op bovenstaand e-mailadres kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

 

 

 

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs