Afier

Afschaffing pensioen in eigen beheer voor DGA’s

De verwachting is dat het aanvullende wetsvoorstel per 1 april 2017 in werking gaat treden en daarmee de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor de DGA een feit wordt.

In ons Afier magazine (editie november 2016) hebben wij u op de hoogte gebracht dat het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (d.w.z. het pensioen is bij de eigen BV ondergebracht) per 1 januari 2017 zou worden uitgefaseerd (afgeschaft).

Vlak na de publicatie in het Afier magazine heeft de staatssecretaris van Financiën (Wiebes) het wetsvoorstel op het allerlaatste moment voor de stemming in de Eerste Kamer teruggetrokken om een weeffout in het wetsvoorstel te herstellen. Op dit moment heeft Wiebes een gecorrigeerd wetsvoorstel (in de vorm van een zogenaamde Novelle) opnieuw ingediend.

De verwachting is dat het aanvullende wetsvoorstel dat nog door zowel de Tweede als Eerste Kamer moet worden behandeld en aangenomen, per 1 april 2017 in werking gaat treden en daarmee de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor de DGA een feit wordt.

Het geplande schema van behandeling van de Novelle ziet er als volgt uit:

23 januari 2017 Indienen wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (reeds geschied)
9 februari 2017 Stemming door de Tweede Kamer
7 maart 2017 Stemming door de Eerste Kamer (Novelle + wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer)
1 april 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer (uitfasering)

 

Als het wetsvoorstel op 1 april 2017 van kracht wordt, is door de staatssecretaris aangegeven dat u tot 1 juli 2017 de tijd heeft om (voorbereidings)maatregelen te nemen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt via ons secretariaat (0592-530953) een afspraak maken met één van onze adviseurs.

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs