Afier

Afgelopen dinsdag (31 mei) heeft Afier uit handen van Maurice Hoogeveen (wethouder van Economische Zaken van de gemeente Assen) het MVO-certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken mogen ontvangen!

Afier voldoet! Op elk van de drie P’s (People, Planet en Profijt) van MVO heeft Afier goede praktijktoepassingen laten zien. Voor kennisdeling en verdere ontwikkelingen participeert Afier als lid van het MVO-platform van de stichting AssenvoorAssen.

MVO 2

De MVO-Alliantie Noord Nederland verleent dit certificaat aan bedrijven en organisaties die MVO integraal in hun bedrijfsvisie hebben opgenomen en ook daadwerkelijk toepassen. Door het uitreiken van dit certificaat wordt zichtbaar hoeveel en welke bedrijven en organisaties in Noord Nederland sociaal en duurzaam ondernemen en werken.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO-Alliantie Noord-Nederland is een platform van de Stichting AssenvoorAssen. Deze stichting richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – op de drie P’s van People, Planet en Profit. People, de mensen binnen en buiten de onderneming, Planet, de gevolgen voor het (leef)milieu en Profit, de meerwaarde: de economische en maatschappelijk opbrengst van goederen en diensten.

Certificaat MVO

 

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • controlling
  • bedrijfsadviseurs